Folkesundhedsprisen

Folkesundhedsprisen er indstiftet i 2004 - dengang under navnet Public Health Prisen.

Det var Dansk Selskab for Samfundsmedicin, der valgte at etablere en sådan pris for at kunne hædre en person, der ”i særlig grad har gjort en indsats for samfundsmedicinen og folkesundhedsarbejdet i Danmark - det være sig inden for forskningen, i praksis, i medierne eller på anden måde.”

Bestyrelsen i Dansk Selskab for Folkesundhed har videreført prisen. Den kan nu gives til en person, et projekt, en institution eller en kommune for en iderig og spændende indsats.

Prisen blev ikke uddelt i 2017 og 2020.

Medlemmer af Dansk Selskab for Folkesundhed kan indsende forslag til fremtidige prismodtagere her.

Liste over modtagere herunder. Se nærmere omtale under det enkelte års egen side.

2023 Charlotta Pisinger og Kompagniet/TV2

2022 ABC for Mental Sundhed

2021 Morten Sodemann

2019 MaryFonden

2018 Professor, dr.med. Torben Jørgensen, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse

2016 Projekt SoL

2015  Professor Bjørn Holstein, Statens Institut for Folkesundhed, SDU 

2014  Alkohol og Samfund

2013  Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune.

2012   Sundhedsprofilerne ved Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Syddanmark, 
           Region Midtjylland, Region Nordjylland og Statens Institut for Folkesundhed

2012   Ærespris - Finn Kamper-Jørgensen

2011  Professor Johan Mackenbach, Dept. of Public Health, Erasmus University, Rotterdam

2010  Professor i forebyggelse Finn Diderichsen, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU

2009  Tobaksforebyggelsen i Danmark ved Jørgen Falk, Sundhedsstyrelsen.

2008  Sundhedscenter Vollsmose, Odense Kommune v/overlæge Ellen Breddam

2007  Professor, ph.d. Niels Michelsen, speciallæge i klinisk socialmedicin og pædiatri

2006  Horsens Kommune v/ borgmester Vagn Ry Nielsen

2005  Afdelingschef Niels Jørgen Søndergaard, Medieafdelingen i Vejle Amt

2004  Embedslæge Hans Trier, Embedslægeinstitutionen i Vestsjællands Amt