Foreslå en modtager af Folkesundhedsprisen

Folkesundhedsprisen er indstiftet i 2004 - dengang under navnet Public Health Prisen.

Det var Dansk Selskab for Samfundsmedicin, der valgte at etablere en sådan pris for at kunne hædre en person, der ”i særlig grad har gjort en indsats for samfundsmedicinen og folkesundhedsarbejdet i Danmark, det være sig inden for forskningen, i praksis, i medierne eller på anden måde.”

Bestyrelsen i Dansk Selskab for Folkesundhed har videreført prisen. Den kan nu gives til en person, et projekt, en institution eller en kommune for en iderig og spændende indsats.

Bestyrelsen foretager en meget grundig vurdering af alle de indkomne forslag før beslutningen træffes, det forøger således ikke kandidatens muligheder at der er flere som indsender samme forslag.

Forslag som indsendes nu gælder Folkesundhedsprisen 2024