Den Nationale Folkesundhedskonference - Folkesundhedsdage

er den årligt tilbagevendende konference, som er central i arbejdet i Dansk Selskab for Folkesundhed.

Reservér datoerne 23. og 24. september 2024

Selskabets konferenceudvalg, som forestår planlægning af Den Nationale Folkesundhedskonference - Folkesundhedsdage, er altid åben for gode forslag til indholdet. Både forslag til tema, key-note speakers og workshop er velkomne.

Forskningssessionerne tilrettelægges af selskabets forskningsudvalg på baggrund af indsendte abstracts.

Alle forslag kan sendes til administration@dsff.dk hvorfra de vil blive videresendt til den relevante modtager.

Datoerne for Den Nationale Folkesundhedskonference - Folkesundhedsdage er fastlagt flere år frem:


Du kan medvirke på

Den Nationale Folkesundhedskonference - Folkesundhedsdage

på flere måder

Som oplægsholder på en forskningssession -
der er endnu ikke åbent for indsendelse af abstracts

Som arrangør af en workshop

Som udstiller - læs her om mulighederne for at få en stand

Som deltager kan du opleve interessante key-notes,
spændende forskningssessioner og udviklende workshops.
Desuden gode muligheder for netværk.


Næste konference er 23. - 24. september 2024

Konferenceudvalget er altid interesseret i forslag til tema og indhold.

Du kan sende dine forslag til administration@dsff.dk 


Den Nationale Folkesundhedskonference de kommende år


23. - 24. september 2024

22. - 23. september 2025