Fraktioner

En fraktion i Dansk Selskab for Folkesundhed er en selvstændig organisatorisk del af DSFF, som udfolder sit virke indenfor DSFF’s formål og vedtægter.

En fraktion indgår aftale med bestyrelsen for DSFF om optagelse i DSFF samt om fraktionens navn og formål, kriterier for medlemskab, budget, regnskab og administration og evt. supplerende medlemskontingent.

I øjeblikket er følgende fraktioner tilknyttet Dansk Selskab for Folkesundhed:

DASAMS - Dansk Samfundsmedicinsk Selskab

DSfB - Dansk Selskab for Kommunallæger

FFSV - Foreningen for Folkesundhedsvidenskab 

Netværk/interessegrupper

Tilknytning af netværk eller interessgrupper til DSFF

DSFF giver mulighed for, at medlemmer kan danne netværk eller interessegrupper under selskabet. Selskabet har følgende retningslinjer for sådanne netværk og grupper:

  • For at oprette og være medlem af et netværk/en interessegruppe skal man være medlem af DSFF.
  • Netværket/interessegruppen skal have en formand/tovholder, hvorigennem al kommunikation med DSFF foregår.
  • Der er mulighed for, at netværk/interessegrupper kan få stillet en underside til DSFF’s webside til rådighed. Hvis der ønskes et andet layout – ud over hvad DSFFs administration selv kan lave - må netværk/interessergrupper selv varetage omkostningerne herved. Netværk/interessegrupper står selv for at udforme tekst mv. til siden. Det er dog DSFFs administration, som i praksis lægger materialet ind på siden. DSFF’s administration kan benyttes til sparring i det omfang, der er mulighed for det.
  • Netværk/interessergupper skal selv varetage planlagte aktiviteter og daglig drift. Der kan igen sparres med DSFF’s administration i det omfang, der er mulighed for det. 

DHLN - Dansk Health Literacy Netværk