Bestyrelsens medlemmer

Forperson

Helle Terkildsen Maindal
Professor, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
htm@ph.au.dk

Kommende forperson

Christina Bjørk Petersen
Lektor og forskningsgruppeleder, Statens Institut for Folkesundhed, SDU
chrb@sdu.dk 

Næstforperson

Pernille Dam Naumann
Funktionsleder, Gentofte Kommune
pdu@gentofte.dk 

Kasserer

Maja Bertram
Studieleder, ph.d., fysioterapeutuddannelsen
Institut for sundhed, UC SYD
mber@ucsyd.dk 

Sekretær

Maj Britt Dahl Nielsen
Seniorforsker, Statens Institut for Folkesundhed, SDU
mbdn@si-folkesundhed.dk 

Bestyrelsesmedlemmer 

Anna Mygind
Seniorforsker, Forskningsenheden for Almen Praksis, AU
mygind@ph.au.dk

Jan Andersson
Konsulent, Sund By Netværket
jaan@sundbynetvaerket.dk

Jens Peter Hegelund Jensen
Kommunaldirektør, cand.scient.adm., Ringkøbing-Skjern Kommune
jph.jensen@rksk.dk

Nana Folmann Hempler
Forsknings- og Analysechef, Scleroseforeningen
nfo@scleroseforeningen.dk 

Anna Aaby
Læge, Afdeling for Folkeundersøgelser, Region Midtjylland
annaab@rm.dk 

Suppleanter

Nina Krogh Larsen
Leder af Stoplinjen
r72f@kk.dk 

Nanna Gram Ahlmark
Seniorforsker, Statens Institut for Folkesundhed, SDU
naah@sdu.dk 

Tilforordnede 

DASAMS bestyrelsesmedlem

Marianne Jespersen
Speciallæge i samfundsmedicin
Fhv. overlæge i Sundhedsstyrelsen
E-mail: naestformand@dasams.dk 

DSfK formand

Tine Keiser-Nielsen
Kommunallæge, Rudersdal Kommune
tkn@rudersdal.dk

FFSV forperson

Line Roesgaard Kantsø
Pricing and HECON manager, MSD Denmark
lk@folkesundhedsvidenskab.dk

Forperson for Forskningsudvalget

Signe Smith Jervelund
Lektor, ph.d., Institut for Folkesundhedsvidenskab,
Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Københavns Universitet
ssj@sund.ku.dk

Forperson for Konferenceudvalget

Nana Folmann Hempler
Forsknings- og Analysechef, Scleroseforeningen
nfo@scleroseforeningen.dk 

Kontakt til Scandinavian Journal of Public Health

Kasper Olesen
Forsker, Steno Diabetes Center Copenhagen
kasper.olesen@regionh.dk

Selskabets administrator

Ole Refstrup
Indehaver, -ref. consult - foreningseksperten.dk
ole@refconsult.dk