Bestyrelsens medlemmer efter generalforsamling 22. september 2020

Formand

Nana Folmann Hempler
Seniorforsker og teamleder, Diabetes Management Forskning, 
Steno Diabetes Center Copenhagen
nana.folmann.hempler@regionh.dk

Kommende formand

Helle Terkildsen Maindal
Professor, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
htm@ph.au.dk

Næstformand 

Marit Nielsen-Man
Sundhedschef, Haderslev Kommune
marit@haderslev.dk 

Kasserer

Maja Bertram
Lektor, Studieleder, ph.d., Folkesundhedsvidenskab,
Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet
mbertram@health.sdu.dk

Sekretær

Maj Britt Dahl Nielsen
Seniorforsker, Statens Institut for Folkesundhed, SDU
mbdn@si-folkesundhed.dk 

Bestyrelsesmedlemmer 

Jens Peter Hegelund Jensen
Kommunaldirektør, cand.scient.adm., Ringkøbing-Skjern Kommune
jph.jensen@rksk.dk

Anne Mette Dons
Selvstændig konsulentPatientsikkerhed, sundhedsvæsnet og regler
mdons@dadlnet.dk

Vickie Hayes Kyed
Projektleder, Tværsektoriel enhed,
Patientforløb og Økonomi - Sundhedsplanlægning, Region Nordjylland
vsh@rn.dk

Jan Andersson
Konsulent, Sund By Netværket
jaan@sundbynetvaerket.dk

Mila Kim
Læge, Tilsyn og Rådgivning Nord, Styrelsen for Patientsikkerhed
milakim@outlook.dk 

Suppleanter

Bjarne Bruun Jensen
Professor, ph.d., Steno Diabetes Center Copenhagen
bjarne.bruun.jensen@regionh.dk

 

Tilforordnede 

DASAMS formand

Dorthe Goldschmidt
Teamleder, overlæge, ph.d., Steno Diabetes Center Copenhagen
dorthe@dadlnet.dk

DSfB formand

Tine Keiser-Nielsen
Kommunallæge, Rudersdal Kommune
tkn@rudersdal.dk

FFSV formand

Michael Jensen
Konsulent, Gladsaxe Kommune
mj@folkesundhedsvidenskab.dk

Formand for videnskabeligt udvalg

Signe Smith Jervelund
Lektor, ph.d., Institut for Folkesundhedsvidenskab,
Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Københavns Universitet
ssj@sund.ku.dk

Formand for planlægningsudvalg for Folkesundhedsdage

Kirsten Vinther-Jensen
Ekstern lektor, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
kirsten.vintherjensen@gmail.com

Kontakt til Scandinavian Journal of Public Health

Kasper Olesen
Forsker, Steno Diabetes Center Copenhagen
kasper.olesen@regionh.dk

Selskabets administrator

Ole Refstrup
Indehaver, -ref. consult - foreningseksperten.dk
ole@refconsult.dk