Dansk Health Literacy Netværk

Et netværk om health literacy.

Dansk Health Literacy Netværk er et landsdækkende forum for debat og erfaringsudveksling på tværs af fagkulturer og sektorer med vægt på integration af forskning og praksis.

Health literacy er de kognitive og sociale kompetencer, der bestemmer den enkeltes mulighed og motivation for at finde, forstå og anvende information på en måde, der kan fremme og fastholde sundhed.

Health literacy er en determinant for sundhed, der kan være med til at forklare sociale forskelle i sundhed. Særlig befolkningsgrupper med ingen eller lav uddannelse, lav socioøkonomisk status og ældre over 75 år har lav health literacy. Der er sammenhæng mellem lav health literacy og lavt selvvurderet helbred, uhensigtsmæssig sundhedsadfærd, risiko for udvikling af sygdom og håndtering af kroniske sygdom.

Health literacy opbygges, udvikles og ændres over tid og gennem social interaktion. Der er en stigende interesse for konteksten  - herunder de professionelle, organisationer og systemers - betydning for evnen til at træffe sundhedsrelaterede beslutninger og navigere i sundhedsvæsenet.

Der er for lidt viden om og praktisk erfaring med health literacy: Hvad har effekt både individ-, professionelt og systemniveau.

Dansk Health Literacy Netværk vil afholde arrangementer om health literacy og sundhedsfremme, forebyggelse og behandling med fokus på betydningen for forskellige målgrupper, kontekster og politikker. Vi lægger vægt på, hvordan health literacy kan være en af mange veje til bedre inddragelse af borgere, kontekstspecifikke løsninger og mindre social ulighed i sundhed.

Dansk Health Literacy Netværk er en interessegruppe under Dansk Selskab for Folkesundhed.

Netværket administreres af Aarhus Universitet og Steno Center for Sundhedsfremmeforskning.

Netværket er åbent for alle interesserede.