Bliv medlem

Selskabet er tværfagligt og optager som medlemmer professionelle enkeltpersoner og organisationer, der arbejder med og har interesse for udvikling og forskning indenfor folkesundhed.

Personligt medlemskab koster 500 kr. årligt
Fuldtidsstuderende på SU berettiget uddannelse koster 175 kr. årligt

Fraktioner
Enkeltpersoner kan desuden indmelde sig i de til selskabet knyttede fraktioner i henhold til fraktionernes vedtægter. Selskabet yder medlemstilskud til fraktionerne.

Organisationsmedlemskab koster 2.000 kr. årligt
betragtes som supplement til personlige medlemskaber.
Organisationens kontaktperson kan deltage med stemmeret i generalforsamling og medlemsrabat i øvrige arrangementer. Derudover kan endnu en person opnå medlemsrabat ved deltagelse i arrangementer.

Scandinavian Journal of Public Health online adgang er en gratis del af medlemskabet. Abonnement på papirudgaven koster yderligere 300 kr. årligt uanset typen af medlemskab.

Som en del af medlemskabet af Dansk Selskab for Folkesundhed har man gratis adgang til onlineudgaven af European Journal of Public Health. http://eurpub.oxfordjournals.org/

Ønskes den trykte udgave bestilles dette direkte hos Oxford University Press
http://www.oxfordjournals.org/eurpub/access_purchase/price_list.html  

Oplysninger om GDPR - Persondataforordningen

DSFF og fraktionerne overholder naturligvis gældende regler, og derfor skal du ved indmeldelse og ændring af data give samtykke til, at vi må opbevare og benytte data i de sammenhænge som beskrives her.

Læs alt om det her

Medlemskabstype

Kontaktoplysninger

Vi bruger den kun hvis vi får fejlmelding på den primære.

Organisationsoplysninger
Ansættelsesoplysninger
A: Uddannelsesoplysninger
B: Uddannelsesoplysninger
Tilvalg

Tillægspris 300 kr. årligt

FFSV oplysninger

Skriv "Ja" eller "Nej"

DASAMS oplysninger

Ja tak !

Eventuelle bemærkninger: