Bliv medlem

Selskabet er tværfagligt og optager som medlemmer professionelle enkeltpersoner og organisationer, der arbejder med og har interesse for udvikling og forskning indenfor folkesundhed.

Personligt medlemskab koster 500 kr. pr. år, fuldtidsstuderende 175 kr. pr. år.

Abonnement på Scandinavian Journal of Public Health koster yderligere 300 kr. uanset typen af medlemskab.

Fraktioner

Enkeltpersoner kan desuden indmelde sig i de til selskabet knyttede fraktioner i henhold til fraktionernes vedtægter.

Selskabet yder medlemstilskud til fraktionerne.

Organisationsmedlemskab  betragtes som supplement til personlige medlemskaber.

Organisationens kontaktperson kan deltage med fulde medlemsrettigheder i generalforsamling og øvrige arrangementer. Derudover kan endnu en person opnå medlemsrabat ved deltagelse i arrangementer.

Organisationsmedlemskab koster 2.000 kr. pr. år

Som en del af medlemskabet af Dansk Selskab for Folkesundhed har man gratis adgang til onlineudgaven af European Journal of Public Health. http://eurpub.oxfordjournals.org/

Ønskes den trykte udgave bestilles dette direkte hos Oxford University Press
http://www.oxfordjournals.org/eurpub/access_purchase/price_list.html  

Oplysninger om GDPR - Persondataforordningen

DSFF og fraktionerne overholder naturligvis gældende regler, og derfor skal du ved indmeldelse og ændring af data give samtykke til, at vi må opbevare og benytte data i de sammenhænge som beskrives her.

Læs alt om det her

Medlemskab af Dansk Selskab for Folkesundhed

Medlemskabstype
Personlige oplysninger

Indtast din fødselsdato og år

Virksomhedsoplysninger
Kontaktoplysninger

Den du ønsker vi skal bruge til den løbende kontakt.

Vi bruger den kun hvis vi får fejlmelding på den primære

Uddannelse

Indtast f.eks. bachelor i xx

EAN oplysninger

Hvis feltet efterlades tomt bruger vi kontaktpersonen

Tilvalg

Tillægstakst 300 kr. årligt

FFSV oplysninger

Skriv "Ja" eller "Nej"

DASAMS oplysninger
Supplerende oplysninger