Morgen Talk 1. marts 2021

Dato: 01 marts 2021
By: Online

Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed arrangerer Morgen Talk

Tema:

Health Literacy (sundhedskompetencer) −
borgerens muligheder for at navigere i det danske sundhedsvæsen.

Det er med stor glæde, at vi kan byde velkommen til
professor ved Aarhus Universitet, Helle Terkildsen Maindal,
seniorforsker Region Midtjylland, Mette Bach Larsen

og administrerende direktør ved Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker, som moderator.

Der er fri adgang til at deltage via linket.

Link https://teams.microsoft.com/l/morgen_talk_alliance

Læs mere

Folkesundhedsweb 16. marts 2021

Dato: 16 marts 2021
By: Webinar

Webinarserie 2020 - 2021

Tidlig indsats for sårbare gravide

16. marts 2021 kl. 14.00

Michaela Schiøtz og Anne Kristine Aarestrup

2 x oplæg – ca 15-20 min varighed + efterfølgende tid til spørgsmål og diskussion

Ny viden om tidlig indsats for sårbare gravide belyses og diskuteres gennem præsentation af et forskningsprojekt med fokus på tidlig opsporing af sårbare gravide, tværfaglig involvering, undervisning af forældre, samt øget samarbejde mellem jordemødre og sundhedsplejerske

Læs mere

Folkesundhedsweb 5. maj 2021

Dato: 05 maj 2021
By: Webinar

Webinarserie 2020 - 2021

Mandefællesskabers betydning for ældre mænds trivsel

5. maj 2021 kl. 10.00

Jeanne Schlenzig, projektleder Roskilde Kommune

Hvordan kan kommunal sundhedspraksis til ældre mænd forankres i civilsamfundet?

Hør om vores foreløbige resultater af undersøgelsen, som startede i 2017:

  • Hvad er et Mandefællesskab og hvilke mænd tilmelder sig?
  • Kan lokale selvstyrende fællesskaber for ældre mænd være et værn imod ensomhed og mistrivsel?
  • Bliver man(d) sundere af at være med i et Mandefællesskab?
  • Hvordan gøres Mandefællesskaber under COVID-19?

Ensomhed og mistrivsel hos ældre mænd er baggrunden for at Roskilde Kommune i 2019 fik puljemidler af SST til at udvikle varige fællesskaber i lokalsamfundet. Tilbuddet skal forankres hos Røde Kors og der er udviklet en opsporingsmodel til rekruttering af ældre mænd. Evalueringsdesign er tilrettelagt med udgangspunkt i programteori. Data er baseret på kvalitative og kvantitative metoder, indhentet ved spørgeskemaer, interviews og observation.

Læs mere