Folkesundhedsweb 10. maj 2021

Dato: 10 maj 2021
By: Webinar

Webinarserie 2020 - 2021

Mandefællesskabers betydning for ældre mænds trivsel

10. maj 2021 kl. 10.00

Jeanne Schlenzig, projektleder Roskilde Kommune

Hvordan kan kommunal sundhedspraksis til ældre mænd forankres i civilsamfundet?

Hør om vores foreløbige resultater af undersøgelsen, som startede i 2017:

  • Hvad er et Mandefællesskab og hvilke mænd tilmelder sig?
  • Kan lokale selvstyrende fællesskaber for ældre mænd være et værn imod ensomhed og mistrivsel?
  • Bliver man(d) sundere af at være med i et Mandefællesskab?
  • Hvordan gøres Mandefællesskaber under COVID-19?

Ensomhed og mistrivsel hos ældre mænd er baggrunden for at Roskilde Kommune i 2019 fik puljemidler af SST til at udvikle varige fællesskaber i lokalsamfundet. Tilbuddet skal forankres hos Røde Kors og der er udviklet en opsporingsmodel til rekruttering af ældre mænd. Evalueringsdesign er tilrettelagt med udgangspunkt i programteori. Data er baseret på kvalitative og kvantitative metoder, indhentet ved spørgeskemaer, interviews og observation.

Projektet er - sammen med 14 andre projekter - udvalgt som finalist i konkurrencen om NYT SAMMEN BEDRE-prisen.

Læs eventuelt mere hos Center for Offentlig Innovation

Læs mere

European Public Health WEEK 17. - 21. maj 2021

Dato: 17 maj 2021
By: Online i hele Europa

The European Public Health Week (EUPHW) aims to:

  • Make the case for public health and a more inclusive society across Europe
  • Raise awareness and amplify existing messages on five specific public health themes, in line with key organisations at European level
  • Create trust and innovative ways of collaboration among all professionals contributing to public health at local, national, regional and European level.

The themes for the 2021 edition are:

Læs mere

DSFFs event - nærmere oplysninger følger

Dato: 21 maj 2021
By: Online

Læs mere