Folkesundhedsweb 16. marts 2021

Dato: 16 marts 2021
By: Webinar

Webinarserie 2020 - 2021

Tidlig indsats for sårbare gravide

16. marts 2021 kl. 14.00

Michaela Schiøtz og Anne Kristine Aarestrup

2 x oplæg – ca 15-20 min varighed + efterfølgende tid til spørgsmål og diskussion

Ny viden om tidlig indsats for sårbare gravide belyses og diskuteres gennem præsentation af et forskningsprojekt med fokus på tidlig opsporing af sårbare gravide, tværfaglig involvering, undervisning af forældre, samt øget samarbejde mellem jordemødre og sundhedsplejerske

Læs mere

Folkesundhedsweb 5. maj 2021

Dato: 05 maj 2021
By: Webinar

Webinarserie 2020 - 2021

Mandefællesskabers betydning for ældre mænds trivsel

5. maj 2021 kl. 10.00

Jeanne Schlenzig, projektleder Roskilde Kommune

Hvordan kan kommunal sundhedspraksis til ældre mænd forankres i civilsamfundet?

Hør om vores foreløbige resultater af undersøgelsen, som startede i 2017:

  • Hvad er et Mandefællesskab og hvilke mænd tilmelder sig?
  • Kan lokale selvstyrende fællesskaber for ældre mænd være et værn imod ensomhed og mistrivsel?
  • Bliver man(d) sundere af at være med i et Mandefællesskab?
  • Hvordan gøres Mandefællesskaber under COVID-19?

Ensomhed og mistrivsel hos ældre mænd er baggrunden for at Roskilde Kommune i 2019 fik puljemidler af SST til at udvikle varige fællesskaber i lokalsamfundet. Tilbuddet skal forankres hos Røde Kors og der er udviklet en opsporingsmodel til rekruttering af ældre mænd. Evalueringsdesign er tilrettelagt med udgangspunkt i programteori. Data er baseret på kvalitative og kvantitative metoder, indhentet ved spørgeskemaer, interviews og observation.

Læs mere

Folkesundhedsweb 2. juni 2021

Dato: 02 juni 2021
By: Webinar

Webinarserie 2020 - 2021

Et lokalsamfund i bevægelse

– Hvordan kan man styrke de sociale sundhedsfremmende fællesskaber og forske i deres betydning, når alt er i forandring i vores udsatte boligområder? 

2. juni 2021 kl. 14.00

Paul Bloch, Mette Tørslev, Tina Termansen, Marie Petri, Asser Vittrup Nielsen, Steno Diabetes Center Copenhagen

Tingbjerg Changing Diabetes (TCD) er en langsigtet strategisk indsats med fokus på social og sundhedsfremmende udvikling i boligområdet Tingbjerg i Københavns nordvestkvarter.

Indsatsen er baseret på supersetting-tilgangen og er derfor kompleks og inkluderende i forsøget på at skabe trivsel, fremme det gode, sunde liv og forebygge type 2 diabetes for alle Tingbjergs beboere.

Workshoppen tager dig med ind i maskinrummet og stiller skarpt på partnerskabets udfordringer, den fysiske områdefornyelse, den politiske bevågenhed, forskningens vanskelige vilkår og sidst, men ikke mindst, borgernes reaktioner på alt hvad der sker omkring dem. Kom og vær med på en lytter om hvordan vi manøvrerer på boligområdernes kampplads og bidrag gerne med dine egne erfaringer og ideer.

Læs mere