Få en stand på Den Nationale Folkesundhedskonference

På konferencens første dag udbydes et antal stande til interesserede.

Standen er til rådighed mandag fra kl. 9.00 - 18.30.
Opstilling og nedtagning kan ske udenfor disse tider. 

Standarealet er placeret, hvor konferencedeltagerne får serveret kaffe, og hvor de vil bevæge sig til og fra foredrag, videnskabelige sessioner og workshop.Dansk Selskab for Folkesundhed forbeholder sig ret til at afvise udstillere, hvis produkter/aktiviteter strider mod selskabets holdninger og formål eller på anden måde anses for irrelevante.

Standplads bestilles ved henvendelse til selskabets administration administration@dsff.dk
eller tlf. 7060 5845

Tilbagemelding om, hvorvidt standen er accepteret, gives indenfor 2 uger fra henvendelsens modtagelse.

Standplacering besluttes først, når endeligt antal udstillere er kendt.

Hver stand er 1 x 4 m og koster 5.625 kr. Uddannelsesinstitutioner får 10 % rabat.

Udstillere har adgang til at få en standomtale lagt i deltagernes mapper. Standomtalen er A4 med firfarvet tryk på én side. Indholdet skal leveres som trykklar PDF fil.

Efter forudgående aftale kan der uden merpris tilbydes el, lån af plakatvæg 115 x 157 cm b/h, bord 180 x 80 cm og cafébord i ståhøjde.