DSFFs høringssvar

Dansk Selskab for Folkesundhed afgiver gerne høringssvar indenfor områder som ligger indenfor selskabets formål og hvor vi råder over den fornødne ekspertise.

Herunder kan du finde de seneste emner hvor selskabet har afgivet høringssvar.

 

Januar 2021

Rekvirent: Sundheds- og Ældreministeriet

DSFF sagsbehandler: Charlotta Pisinger

Kvalitetssikring: Maja Bertram


 

 

December 2018

Rekvirent: Sundheds- og Ældreministeriet

DSFFs sagsbehandler: Bestyrelsesmedlem Charlotta Pisinger

Kvalitetssikring: Bestyrelsesmedlem Maja Bertram


 

Høringsbrev          Forslag          Selskabets svar


 

September 2018

Rekvirent: Sundheds- og Ældreministeriet

DSFF sagsbehandler: Bestyrelsesmedlem Charlotta Pisinger

Kvalitetssikring: Formand Ulla Toft


 

Høringsbrev          Lovforslag          Selskabets svar