DSFFs høringssvar

Dansk Selskab for Folkesundhed afgiver gerne høringssvar indenfor områder som ligger indenfor selskabets formål og hvor vi råder over den fornødne ekspertise.

Herunder kan du finde de seneste emner hvor selskabet har afgivet høringssvar.

Juli 2022

Rekvirent: Sundhedsministeriet

DSFF sagsbehandler: Charlotta Pisinger

 November 2021

Rekvirent: DEFACTUM, Rehabiliteringsforum og REHPA.

DSFF sagsbehandler: Nana Folmann Hempler

med bidrag fra:

  • Claudia Mercebach, udviklingskonsulent, Center for Diabetes og Hjertesygdomme, Københavns Kommune
  • Charlotte Glümer, centerchef, Center for Diabetes og Hjertesygdomme, København Kommune
  • Michaela Schiøtz, sektionschef, Sektion for Tværsektoriel Forskning, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse

 Oktober 2021

Rekvirent: Sundhedsstyrelsen

DSFF sagsbehandler: Charlotta Pisinger

Kvalitetssikring: Kasserer Maja BertramJanuar 2021

Rekvirent: Sundheds- og Ældreministeriet

DSFF sagsbehandler: Charlotta Pisinger

Kvalitetssikring: Maja BertramDecember 2018

Rekvirent: Sundheds- og Ældreministeriet

DSFFs sagsbehandler: Bestyrelsesmedlem Charlotta Pisinger

Kvalitetssikring: Bestyrelsesmedlem Maja Bertram


Høringsbrev          Forslag          Selskabets svar


September 2018

Rekvirent: Sundheds- og Ældreministeriet

DSFF sagsbehandler: Bestyrelsesmedlem Charlotta Pisinger

Kvalitetssikring: Formand Ulla Toft


Høringsbrev          Lovforslag          Selskabets svar