Folkesundhedswebinarer

I forbindelse med aflysning af Folkesundhedsdage 2020 startede DSFF med at producere webinarer. Interessen har haft et omfang der gør at denne aktivitet vil fortsætte i et eller andet omfang.

Vi er modtagelige for medlemmernes forslag, så hvis et medlem har et emne man gerne vil formidle i et webinar så indsend en kort beskrivelse af emne og medvirkende til administration@dsff.dk 

Der er ikke garanti for at alle indsendte forslag bliver brugt, men alle vil få en tilbagemelding. Produktionen af webinarerne er forankret i Folkesundhedsdagenes planlægningsudvalg.