Folkesundhedswebinarer

I forbindelse med aflysning af Folkesundhedsdage 2020 startede DSFF med at producere webinarer. Interessen har haft et omfang der gør at vi fortsætter denne aktivitet.

Vi er modtagelige for medlemmernes forslag, så hvis et medlem har et emne man gerne vil formidle i et webinar så indsend en kort beskrivelse af emne og medvirkende til administration@dsff.dk 

Der er ikke garanti for at alle indsendte forslag bliver brugt, men alle vil få en tilbagemelding. Produktionen af webinarerne er forankret i Folkesundhedsdagenes planlægningsudvalg.

Medlemmer af Dansk Selskab for Folkesundhed deltager gratis og kan se de afviklede webinarer ved login på hjemmesiden, andre betaler 225,00 kr. pr. webinar.

Herunder vises kun kommende webinarer.

Afviklede webinarer findes under 'Folkesundhedsweb årstal' i venstremenuen.

Find link til tilmelding under det enkelte webinar.