Hvordan skal folkesundhedsmiljøet navigere og stå sammen om at forbedre folkesundheden i Danmark? Forebyggelse og sundhedsfremme er jo en politisk vindersag, men interesser, positioner og intentioner kan konflikte. Der er varslet store reformer, som vedrører organisering og prioritering i sundhedsvæsenet blandt andet som følge af den digitale og demografiske udvikling.

Ved årets Nationale Folkesundhedskonference vil vi på tværs af sektorer, organisationer og aktører præsentere og drøfte betydningen af nye reformer, nyeste viden og trends på folkesundhedsområdet samt potentialerne for det solide, forebyggende arbejde.
Konferencen er stedet, hvor en bred vifte af aktører på folkesundhedsområdet mødes, inspirerer hinanden og etablerer nye samarbejder.


Ny mulighed på Den Nationale Folkesundhedskonference 2024

Faglig netværksaktivitet
– praksiserfaringer, indsatsideer og forsknings-/praksis-samarbejder

Som en del af Den Nationale Folkesundhedskonference afholdes en faglig netværksaktivitet inden middagen på konferencens første dag. Sessionen giver dig som deltager en mulighed for i uformelle rammer at komme i dialog med andre deltagere om dét, der optager dig inden for folkesundhedsområdet, at få nye input fra dine fagfæller, og at udbygge og styrke dit netværk. Til sessionen kan du fx præsentere en case, en indsats, dit arbejde eller noget, der optager dig. Del fx en poster, en illustration eller invitér til samtale ved et cafébord. Alle konferencens deltagere opfordres til at lægge vejen forbi – enten ved selv at præsentere noget eller ved at lytte, gå i dialog og lade sig inspirere.

Alle konferencens deltagere kan indsende input til denne del af konferencens program, og vi tilskynder i særlig grad praksiserfaringer i form af beskrivelser af cases, indsatser og

interventioner fx i en kommunal eller regional kontekst – også meget gerne eksempler på forskning/praksis-samarbejder.

Du kommer på programmet ved at indsende en kort beskrivelse af, hvad du vil præsentere. Resuméet kan have form af et pitch, et kort resumé eller et mere traditionelt forskningsabstract (på dansk) – 10-20 linjer. Beskrivelsen skal også indeholde en kort beskrivelsen af projektets relevans inden for folkesundsområdet. Beskrivelsen skal indeholde en sigende titel og navn på oplægsholder og evt. andre involverede. Titel og navn på oplægsholder annonceres i konferencens program.

Der kan indsendes input til denne session helt frem til 14 dage inden konferencen.

Bemærk dog, at der kan være pladsbegrænsning.

Du indsender dit input >>her<<

Vi forventer, at oplægsholder deltager i konferencen.


Deltagerpriser:
Fuld deltagelse inkl. middag og overnatning
medlem 5.800 kr.  ikke medlem 6.500 kr.

Mandag uden middag og overnatning (kan tilvælges separat)
medlem 3.000 kr.  ikke medlem 3.500 kr.

Tirsdag
medlem 2.500 kr.  ikke medlem 3.000 kr.

Organisationer som tilmelder 5 eller flere deltagere til fuld deltagelse kan tilmelde alle til medlemspris.


Tilmelding her