Forskningssessioner

På konferencens første dag, mandag den 23. september 2024 kl. 14.00, afvikler vi 8 parallelle forskningssessioner.

Herunder ser du sessionernes titler. Klik på sessionstitlen for at se titlerne på de abstracts som indgår i sessionen.

Det fulde indhold af alle abstracts vil indgå i en abstractssamling, som kun bliver tilgængelig for konferencens deltagere.

 1. En kvalitativ procesevaluering af VIPP-PUF indsatsen: hvordan oplever forældre at deltage i en ny forebyggende indsats i den kommunale sundhedspleje?
 2. VIPP-PUF: En indsats til fremme af følsomt forældreskab i familier til børn med tegn på udviklingsmæssig sårbarhed

 3. Sundhedsplejen som arena for systematisk opsporing og differentieret indsats målrettet mentale helbredsproblemer blandt småbørn - PUF-programmet og VIPP-PUF indsatsen.

 4. Understøttelse og evaluering af implementering af PUF-programmet og VIPP-PUF indsatsen i den kommunale sundhedspleje


 1. Ethical Considerations Guiding Prioritization in Health Promotion and Prevention Domains in Danish Municipalities

 2. Prioritizing Public Health Services in Danish Municipalities

 3. The paradox between life and lifestyle

 4. Handlinger der viser vej – en etnografisk undersøgelse af patientens præferencer og beslutningstagning i det ortopædkirurgiske forløb 


 1. The impact of reminders on representativeness and survey estimates in the web-based Danish National Health Survey

 2. Børn som respondenter: Metodiske erfaringer fra udvikling og validering af et spørgeskema til børn i 0.-3. klasse

 3. Deltagelse i spørgeskemaundersøgelser med single-mode vs. mixed-mode administration: Et randomiseret studie


 1. Prevalence and characteristics of users of oral nicotine products according to smoking status in the general population in Denmark

 2. Parents aren’t out of the picture: Parent factors are linked with heavy episodic drinking among high school students

 3. A 10-year trend of insufficient sleep in the general adult population in Denmark between 2013 and 2023

 4. Infertility in the Capital Region of Denmark: Prevalence and population characteristics


 1. Faktorer forbundet med glæde ved idrætsundervisning for elever med særlige behov i Danmark

 2. Implementering af evidens i praksis – superviseret gangtræning til borgerne med claudicatio intermittens

 3. The domain-specific effect of physical activity on the risk of dementia: Results from the Copenhagen City Heart Study

 4. Aktive Fællesskaber: Effekter på borgerniveau af en samskabt model for brobygning mellem kommunale forebyggelsestilbud og motionstilbud i civilsamfundet


 1. Fidelity of the Face-it health promotion intervention for women with recent gestational diabetes mellitus and their partners

 2. Effekten af en supermarkedsintervention for at fremme salg af frugt og grønt i danske dagligvarebutikker

 3. Evaluation of a patient-centered integrated care model in complex multimorbidity – preliminary results

 4. Sårbare sygedagpengeforløb grundet psykiske problemer - et kvalitativt casestudie i to kommuner i Region Hovedstaden


 1. Prevalence and patterns of multimorbidity in people with multiple sclerosis

 2. Geografisk ulighed i sundhed i Region Midtjylland 

 3. Hvordan kan vi identificere personer i en social sårbar situation i sundhedsvæsenet? En systematisk litteraturgennemgang

 4. Ulighed i den somatiske behandling af patienter med psykiske lidelser


 1. Self-rated health in preadolescent children as a predictor for prescription redemption and hospital contacts: the Danish National Birth Cohort 1996-2002

 2. Tidlige tegn på mentale helbredsproblemer opsporet af sundhedsplejersken og senere diagnosticeret psykisk sygdom

 3. Dose effect of the "Welcome to School" intervention on mental health and resilience among young new-comer immigrants and refugees in Belgium, Denmark, and Norway – results from a randomized trial

 4. Alle kan synge: Et feasibility studie af klassekor som en mentalt sundhedsfremmende intervention blandt elever i 0.-3. klasse