Hvem er Dansk Selskab for Folkesundhed

Selskabets formål er at arbejde for at fremme befolkningens sundhed, forebygge sygdom, begrænse konsekvenserne af sygdom og mindske sundhedsforskellene mellem forskellige grupperinger i samfundet..

Selskabet skal arbejde for:

  • at fremme viden om og indsigt i folkesundhed såvel i offentligheden som i relevante organer, forvaltningsmæssige sammenhænge m.v.   
  • at fremme forskning og uddannelse, herunder videre- og efteruddannelse indenfor området
  • at bidrage til at udvikle og understøtte brugen af metoder til at forbedre vilkårene for udsatte grupper
  • at fremme organisering og planlægning af et sundhedsvæsen, der skaber sammenhæng for borgere med mulig eller konstateret sygdom og funktionsevnetab.

Medlemskab af selskabet

Selskabet er tværfagligt og optager som medlemmer professionelle enkeltpersoner og organisationer, der arbejder med og har interesse for udvikling og forskning indenfor folkesundhed.