Hvem er Dansk Selskab for Folkesundhed

Selskabets formål er at arbejde for at fremme befolkningens sundhed, forebygge sygdom, begrænse konsekvenserne af sygdom og mindske sundhedsforskellene mellem forskellige grupperinger i samfundet..

Selskabet skal arbejde for:

  • at fremme viden om og indsigt i folkesundhed såvel i offentligheden som i relevante organer, forvaltningsmæssige sammenhænge m.v.   
  • at fremme forskning og uddannelse, herunder videre- og efteruddannelse indenfor området
  • at bidrage til at udvikle og understøtte brugen af metoder til at forbedre vilkårene for udsatte grupper
  • at fremme organisering og planlægning af et sundhedsvæsen, der skaber sammenhæng for borgere med mulig eller konstateret sygdom og funktionsevnetab.

WHO's rammekonvention om tobakskontrol

DSFF tilslutter sig WHO's rammekonvention om tobakskontrol

Medlemskab af selskabet

Selskabet er tværfagligt og optager som medlemmer professionelle enkeltpersoner og organisationer, der arbejder med og har interesse for udvikling og forskning indenfor folkesundhed. 

Selskabets fraktioner

Tilknyttet Dansk Selskab for Folkesundhed er tre fraktioner.
Hvis man opfylder fraktionens medlemskriterier kan man yderligere være medlem af disse.
DSFF yder medlemstilskud til fraktionerne og man kan ikke være medlem af fraktionen uden at være medlem af DSFF.

Foreningen for Folkesundhedsvidenskab

Du kan blive medlem af Foreningen for Folkesundhedsvidenskab, hvis du er:

  • kandidat i folkesundhedsvidenskab (cand.scient.san.publ.)

  • bachelor i folkesundhedsvidenskab (b.scient.san.publ.)

  • studerende ved en bachelor- eller kandidatuddannelse i folkesundhedsvidenskab (stud.scient.san.publ.)

Din titel skal være opnået ved et dansk universitet

Dansk Samfundsmedicinsk Selskab

Alle speciallæger i samfundsmedicin, som er medlemmer af DSFF, er automatisk også medlem af Dansk Samfundsmedicinsk Selskab.
Desuden optages efter ønske andre læger (herunder uddannelsessøgende læger
), som har interesse for det samfundsmedicinske arbejdsområde.

Dansk Selskab for Kommunallæger

Som ordinære medlemmer kan optages danske læger. Som ekstraordinære medlemmer kan optages udenlandske læger og andre personer, som har vist den kommunale lægelige indsats særlig interesse.

Optagelse af medlemmer sker efter henvendelse til DSfK’s bestyrelse, og det nye medlem tilmelder sig efterfølgende fraktionen under DSFF.

Enhver, som opfylder ovenstående optagelsesbetingelser, og som har betalt kontingent til selskabet som fraktion under DSFF og kan tilslutte sig dens formål, kan være medlem.