Stillingsopslag

Stillingsopslag, som kan være relevante for en eller flere grupper af selskabets medlemmer, optages gratis på hjemmesiden. Materiale fremsendes som link til eget opslag.

Stillingsopslag, hvor der er under 14 dage til ansøgningsfristen, vil kun undtagelsesvis blive bragt.

Indsendelse af link og eventuelle spørgsmål til administration@dsff.dk

Health, Aarhus Universitet søger en inspirerende leder og anerkendt forsker som institutleder til Institut for Folkesundhed.

Du er en visionær leder, som brænder for fremtidens forskning og uddannelse inden for folkesundhed

Som institutleder står du i spidsen for videreudvikling af et yderst professionelt institut med engagerede medarbejdere og høj diversitet i fagligheder. Du vil i et tæt og tillidsbaseret samarbejde med institutledelsen varetage den strategiske og daglige ledelse af instituttet. Sammen skal l sikre, at instituttet fortsat bedriver internationalt anerkendt forskning og undervisning inden for instituttets fagområder.

Ansøgningsfrist: 29. februar 2024

Tiltrædelse: 1. august 2024

Læs mere og ansøg....

https://au.career.emply.com/ad/institutleder-til-institut-for-folkesundhed/dl9tu5/da