Stillingsopslag

Stillingsopslag, som kan være relevante for en eller flere grupper af selskabets medlemmer, optages gratis på hjemmesiden. Materiale fremsendes som link til eget opslag.

Stillingsopslag, hvor der er under 14 dage til ansøgningsfristen, vil kun undtagelsesvis blive bragt.

Indsendelse af link og eventuelle spørgsmål til administration@dsff.dk

The Department of Forensic Medicine at Faculty of Health at Aarhus University invites applications for a position as either Tenure Track Assistant Professor or Associate Professor in the field of clinical forensic medicine as per 1 March 2021 or as soon as possible thereafter.

The position as tenure track assistant professor is a fixed-term full-time position with a view to permanent employment as an associate professor. The position as associate professor is a permanent full-time position.

Ansøgningsfrist: 8. november 2020

Tiltrædelse: 1. marts 2021

Link til stillingsopslag

Universitetet i Bergen

Ved Det medisinske fakultetInstitutt for global helse og samfunnsmedisin, er det ledig ei fast stilling som professor (100 %) i medisin. Dersom det ikkje melder seg søkjarar med professorkompetanse, kan ein tilsetje førsteamanuensis. Det kan verte aktuelt å tilsette i mindre stillingsbrøk, dersom stillinga vert kombinert med annan relevant stilling.

Ansøgningsfrist: 15. november 2020

Læs mere og søg stillingen....

Ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi er der pr. 1. december 2020 en 2-årig stilling ledig som postdoc.

STILLINGSBESKRIVELSE

Institut for Medicin og Sundhedsteknologi udfører tværvidenskabelig forskning, undervisning og formidling inden for sundhedsteknologi, idræt og medicin. Instituttet har mere end 250 medarbejdere, og har ansvaret for over 1700 studerende. Over 100 ph.d.-studerende er indskrevet i den tilknyttede forskerskole. Forskerne er organiseret i en række forskningsgrupper og -centre, og instituttet råder over laboratorie- og renrumsfaciliteter til 3D bevægelsesanalyse, åndedræts- og kredsløbsundersøgelser, sanse-motorisk analyse, celledyrkning, molekylær biologi, hjerneanalyse, etc. 

Ansøgningsfrist 4. november 2020

Læs mere og søg stillingen.....