Appel til regeringen og folketinget om en Folkesundhedslov

DSFF er - sammen med 56 andre organisationer - medunderskriver af en fælles appel om vedtagelse af en folkesundhedslov.