Generalforsamling

Dansk Selskab for Folkesundhed

Næste generalforsamling forventes afholdt
den 28. september 2021

Har du spørgsmål så kontakt administrationen
administration@dsff.dk eller tlf. 7060 5845