Aktuel generalforsamling

Materiale fra generalforsamlingen 2023 kan ses her, kræver medlemslogin

Næste generalforsamling afholdes 26. september 2024
via Teams.

Dagsorden vil blive offentliggjort her på siden senest 31. juli 2024, samtidigt udsendes den pr. mail til alle medlemmer der har oplyst en brugbar mailadresse.

Jf. vedtægternes §2 stk. 8 er det medlemmernes ansvar at sikre at vi har en brugbar mailadresse.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes til administration@dsff.dk og være os i hænde senest den 28. august 2024.