Dansk Selskab for Kommunallæger

Dansk Selskab for Kommunallæger (DSfK) indgår som fraktion under Dansk Selskab for Folkesundhed (DSFF).

Selskabets formål er at fremme videnskabelig og praktisk udvikling af den kommunale lægefaglige indsats i Danmark.

Selskabet tilslutter sig i øvrigt DSFF formålsparagraf. Selskabet er gennem DSFF tilsluttet Lægevidenskabelige selskaber efter dets vedtægter.

Forhandlinger omkring overenskomstmæssige forhold vedrører ikke selskabet, men overlades til de forhandlingsberettigede organisationer.

Bestyrelsen

Efter generalforsamling 2. februar 2022 består bestyrelsen af:


Tine Keiser-Nielsen tkn@rudersdal.dk 

Eva Bøcher Herner ebh@herlev.dk

Line Fahmy johansenline@hotmail.com 

Suppleant;

Britta Weyr brw@aarhus.dk 

Bestyrelsen har endnu ikke konstitueret sig.