Tidligere forpersoner i DSFF

Fra selskabets start og indtil 2022 var betegnelsen "formand", men en vedtægsændring i 2022 betød at det nu hedder "forperson".

Indtil 2016 var formanden på valg hvert andet år og kunne genvælges så længe generalforsamlingen ønskede det. Fra 2016 tilnærmedes systemet til det der kendes fra EUPHA, hvor man vælger en kommende formand, som efter 2 år på posten overgår til posten som formand, samtidigt med at der vælges en ny kommende formand.

Læs om Helle Terkildsen Maindal på Aarhus Universitets forskningsportal
https://pure.au.dk/portal/da/persons/htm%40ph.au.dk  

Nana Folmann Hempler er cand.scient.san.publ. ph.d.

fra 2023 forsknings- og analysechef i Scleroseforeningen, indtil da 
seniorforsker og teamleder for Lighed og Diabetes, Sundhedsfremmeforskningsenheden, Steno Diabetes Center Copenhagen

Ulla Toft er M.sc. i human ernæring og ph.d.

Fra 2023 afdelingsleder for Afdeling for Forebyggelse, Sundhedsfremme & Samfundet på Steno Diabetes Center Copenhagen.

Ulla Toft har siden 2016 stået i spidsen for Sektion for Sundhedsfremme og Forebyggelse under Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse på Frederiksberg Hospital. Sideløbende er hun klinisk professor indenfor samme område ved Københavns Universitet.

Maja Bertram er Cand.scient.san.publ. og ph.d.

fra 2022 studieleder på fysioterapiuddannelsen på UC Syd tidligere lektor på Institut for Sundhedsfremmeforskning, Syddansk Universitet og sundhedskonsulent i Varde Kommune.

Læs om Torben Jørgensen på Region Hovedstadens forskningsportal

https://research.regionh.dk/da/persons/torben-j%C3%B8rgensen 

Læs om Finn Kamper Jørgensen i "Den Store Danske" 
https://denstoredanske.lex.dk/Finn_Kamper-J%C3%B8rgensen