Kontakt

Henvendelse kan altid ske til administrationen, som hurtigst muligt vil skabe kontakt til den rette person.

Henvendelse pr. e-mail er mest effektivt administration@dsff.dk

Telefon: 7060 5845 

Fakturaer skal stiles til:

Dansk Selskab for Folkesundhed
Svenstrupvænget 5 E
5260 Odense S

Selskabets CVR nummer er 2909 3970
Bankforbindelse: Middelfart Sparekasse - kontonummer 1684-3231718876

Brug BETALINGSSERVICE

Vær med til at begrænse selskabets administrationsomkostninger - tilmeld kontingentbetalingen til betalingsservice.

Du kan tilmelde kontingentet til betalingsservice med nedenstående oplysninger:

PBS-nr.: 05201667
Debitorgruppe: 00001 samt dit medlemsnummer, hvis du ikke har det kan du få det oplyst ved henvendelse til administrationen.

Procedure vedr. indkøb og afregning af udlæg.

Proceduren er godkendt af bestyrelsen den 14. august 2007 

Bemærk, at du skal gemme afregningsblanketten på din PC - derefter udfylde den, gemme igen og til sidst vedhæfte den.

Afregningsblanket

Procedure som PDF fil

Indkøb af varer eller rekvisition af tjenesteydelser.

Leverandøren fremsender faktura – indeholdende oplysning om indkøbets formål og rekvirentens navn - til administrationen:
 

Dansk Selskab for Folkesundhed
Administration
Svenstrupvænget 5 E
5260 Odense S
administration@dsff.dk

Selskabets CVR nummer er 2909 3970
 

Det letter ekspeditionen hvis rekvirenten, f.eks. pr. e-mail, oplyser administrationen om at en regning er på vej.

Refusion af udlæg.

Bilag for udlæg indsendes elektronisk - sammen med udfyldt afregningsblanket - til administrationen.

I forbindelse med afregning af kørselsgodtgørelse og honorar skal CPR nr. oplyses.

Kørselsgodtgørelse er skattefri men den udbetalte godtgørelse er indberetningspligtig.

Honorarer indberettes som B-skattepligtig indkomst.

Frister.

Bilag vedr. arrangementer og møder indsendes snarest.

I januar, april, juli og oktober skal alle bilag vedr. det foregående kvartal indsendes.

Kontrolprocedure.

Bestyrelsesmedlemmer, som anmoder om refusion af rejseomkostninger i forbindelse med deltagelse i bestyrelsesmøder, vil uden videre modtage denne.

Refusionsanmodninger fra arrangementsansvarlige vil uden videre modtage denne, og omkostningen vil blive bogført på arrangementet.

I andre tilfælde indhenter administrationen accept af omkostningerne hos den relevante ansvarlige.

Når ovenstående er opfyldt, overføres beløbet hurtigst muligt til den oplyste bankkonto.