DSFF er drevet af frivillighed

Alle personlige medlemmer af Dansk Selskab for Folkesundhed har mulighed for at stille op som kandidat til selskabets bestyrelse og for at være med i et af de stående udvalg.

Bestyrelsesvalg foregår på selskabets generalforsamling. Generalforsamlingen afholdes så vidt muligt i forbindelse med den årlige konference Folkesundhedsdage på Hotel Nyborg Strand. Som medlem har man naturligvis adgang til generalforsamlingen, selv om man ikke deltager i konferencen.

Selskabet har to stående udvalg:

Forskningsudvalget og Folkesundhedsdagsudvalget

Selskabet udarbejder løbende GPS (God Praksis i folkeSundhed) om forskellige aktuelle emner. Til hvert emne sammensættes arbejdsgrupper bestående af selskabets medlemmer.

Hvis du er interesseret i at deltage i arbejdet i en af disse sammenhænge, så skriv til administration@dsff.dk og fortæl lidt om, hvad du gerne vil, og hvad du kan byde ind med.

Se hvilke yderligere medlemsfordele du kan opnå.

Er du endnu ikke medlem så bliv det her....