DSFF og Persondataforordningen

For at opfylde bestemmelserne i EU's persondataforordning skal vi oplyse dig om, hvilke data vi registrerer om dig og sikre os, at du har givet dit samtykke til registreringen.

Beskrivelse af de indsamlede data kan læses nederst på siden.

Under databeskyttelsesforordningen har du følgende rettigheder, du kan gøre brug af:

 • Retten til at få at vide, hvordan dine personoplysninger bliver behandlet
  • Selskabets administration har løbende adgang til data. Medlemmer af DSFFs eller fraktionernes bestyrelser får lejlighedsvise udtræk til specifikke formål. Disse slettes, når opgaven er udført.
   Tilvælges medlemskab af EUPHA, får de oplyst navn, adresse og emailadresse. Vi deler ikke data med andre eksterne parter.
 • Retten til at få indsigt i dine personoplysninger
  • Vi registrerer kun oplysninger, du selv har givet os. Vi udsender årligt en registreringsoversigt med henblik på at sikre oplysningernes aktualitet.
 • Retten til at få urigtige personoplysninger berigtiget
  • Vi opfordrer til, at du hjælper os med at sikre rigtigheden af vore data.
 • Retten til at få dine personoplysninger slettet
  • Så længe medlemskabet varer, vil de obligatoriske oplysninger (se bilag) ikke kunne slettes. Ved udmeldelse vil vi opbevare regnskabsrelevante data i minimum den periode, regnskabsopbevaringsreglerne foreskriver.
 • Retten til at gøre indsigelse mod, at personoplysninger anvendes til direkte markedsføring
  • Markedsføring af selskabets og fraktionernes arrangementer er en del af medlemskabet. Herudover vil der ikke ske direkte markedsføring via medlemsdatabasen.
 • Retten til at flytte sine personoplysninger
  •  Vi kan ikke videresende personoplysninger.

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at skrive til administration@dsff.dk , hvortil
ændringer i dine oplysninger også bedes sendt.

Dataregistrering i Dansk Selskab for Folkesundhed og tilknyttede fraktioner

Navn
Obligatorisk

E-mailadresse
Obligatorisk: Næsten al medlemskommunikation foregår elektronisk

Postadresse
Obligatorisk: Af hensyn til kontingentopkrævning - kan fraviges, hvis kontingentet er tilmeldt
Betalingsservice eller betales af arbejdsgiver

Mobilnummer
Frivillig: Registreres for at give mulighed for telefon eller SMS-kommunikation

Fødselsdato
Frivillig: Oplysningen benyttes udelukkende til statistiske formål

Stilling
Frivillig: Relevant for selskabets aktivitetsplanlægning

Arbejdsgiver
Frivillig: Relevant for selskabets aktivitetsplanlægning

Uddannelse
Frivillig: Registreres for at bedømme tilknytning til relevante fraktioner

Arbejdsgivers adresse og opkrævningsoplysninger
Obligatorisk, hvis kontingentet skal opkræves hos arbejdsgiver

Administrative oplysninger
Obligatorisk: Ind- og udmeldelsesdata samt oplysninger om kontingentbetaling eller -restance.
Tilknytning til selskabets fraktioner. Abonnementer, som tilkøbes via medlemskabet. Oplysningerne er nødvendige for selskabets administration.

Registreringen sker i selskabets medlems- og regnskabssystem Foreningsadministrator.dk, med hvem der er indgået databehandleraftale, hvoraf det fremgår, at afsendelse af e-mails foregår fra USA via Privacy Shield, som er det lovlige grundlag for behandling af data udenfor EU. Al øvrig databehandling foregår i Danmark.

Hvis fraktioner eller netværker tilknyttet Dansk Selskab for Folkesundhed foretager registrering ud over det ovenfor beskrevne, sker dette på de pågældende enheders eget ansvar.