Medlemsprofiler

For at vise bredden i selskabets medlemssammensætning opretter vi profilsider for medlemmerne. Uddrag af profilerne vil - med link til den fulde ordlyd her - blive bragt i selskabets offentlige nyhedsbrev.

Du er velkommen til at indsende din beskrivelse af din faglige profil sammen med et foto i god kvalitet. Når du sender os billedet går vi ud fra at du er sikker på at vi må offentliggøre det.

Indsend til administration@dsff.dk 

Uddragene kommer ikke nødvendigvis i nyhedsbrevet i den rækkefølge vi får profilerne ind.