Mila Kim

Overlæge med ansvar for sundhedsfaglig rådgivning og sundhedskoordinatorfunktion, Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering, Hospitalsenheden Vest.

Funktion i DSFF:

Medlem af bestyrelsen 2020-

Planlægningsudvalget for Folkesundhedsdage 2018-2021

Medlem af DSFF siden: 2017

Medlem af DASAMS

Profil opdateret september 2021

Jeg er uddannet speciallæge i almen medicin 2012 og samfundsmedicin 2021.

Jeg har herudover en MBA fra 2017.


Efter endt kandidat, speciallægeanerkendelse i almen medicin og et par år som vikarierende praktiserende læge fik jeg ansættelse i Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering, Aarhus. Jeg fik lov til at vokse i hidtil ukendt jord, hvilket blev springbrættet til endnu en speciallægeuddannelse, i samfundsmedicin, og ikke mindst vejen til min nuværende ansættelse i afdelingen.

Selvom min karrierevej har taget en mere eller mindre tilfældig drejning, er jeg stadig kliniker med stort K. At have mange års kliniske ansættelser, patientforløb og -oplevelser bag sig er et privilegie og en vigtig pejlesnor for mig i mit nuværende arbejde som sociallæge. 


Jeg er optaget af udviklingen i det samlede sundhedsvæsen, som bevæger sig i retning af et stadigt bredere sundhedsperspektiv, og hvor implementering af tværsektorielle indsatser potentielt sikrer et både sammenhængende og helhedsorienteret patientforløb. 

Jo mere komplekse helbredsproblemstillinger, jo sværere er det at dokumentere "best practice", og alligevel er jeg fortaler for, at vi forsøger "både og". Det vil sige, at vi skal udvikle de faglige, teoretisk og klinisk erfaringsmæssige bedst tænkelige tilbud, behandlings- sundheds- og rehabiliteringsindsatser, til den enkelte patient og borger og skabe evidens herfor.


Jeg har forsøgt at bidrage med et lægefagligt, socialmedicinsk og generaliseret såvel som individorienteret perspektiv i såvel den konkrete planlægning af Folkesundhedsdage som bestyrelse. 

DSFF har givet mig et stort netværk og masser af indsigt i pågående arbejder på folkesundhedsområdet. DSFF gør det muligt at formidle og perspektivere egen viden og erfaring på adskillige niveauer og tilsvarende hente erfaring, viden og inspiration fra andre. 


Når der undtagelsesvist er en ledig stund, holder jeg meget af at kreere og sy tøj eller strikke. Herudover holder jeg meget af min have og finder ofte på små gør-det-selv-projekter i haven eller huset. 

Jeg holder meget af Aros og Musikhuset, og selvom jeg ikke har styr på diverse navne, har kunst og musik altid interesseret mig.