Fonden til uddeling af Børnesundhedsprisen

Fonden til uddeling af Børnesundhedsprisens bestyrelse:

Farideh Radis, formand
Vibeke Hardam Nohns
Britta Weyer

Bestyrelsen for Fonden til uddeling af Børnesundhedsprisen har opnået Civilstyrelsens godkendelse af at uddele fondens restkapital og derefter nedlægge fonden.

Beslutningen er truffet på baggrund af, at formuen ikke gav et afkast, som gav mulighed for at uddele prisen løbende. Bestyrelsen i Dansk Selskab for Børnesundhed bakkede op om beslutningen.

2. september 2022 blev restkapitalen overdraget til Julemærkefonden.

Overrækkelsen fandt sted på Julemærkefondens domicil i Roskilde.

Julemærkefondens direktør Søren Ravn Jensen, bød velkommen og fortalte om arbejdet på de 5 julemærkehjem. Hjemmene, som ligger i Hobro og Kollund i Jylland og i Ølsted, Skælskør og Roskilde på Sjælland, besøges hvert år af tilsammen næsten 1.000 børn.

Her kan man ansøge om ophold på et Julemærkehjem

Julemærkefondens arbejde er hovedsageligt baseret på frivillige bidrag, da kun små 3 % af driften på 130 millioner er statstilskud.

Søren Ravn Jensens præsentation som PDF fil

Børnesundhedsprisfondens formand Farideh Radis sagde i sin overrækkelsestale bl.a.:

I forbindelse med, at Dansk Selskab for Børnesundhed omdannedes til  et lægefagligt videnskabeligt selskab for alle kommunale læger, opløses Fonden til uddeling af Børnesundhedsprisen.  
Ved sidste generalforsamling blev det besluttet at overføre fondens formue til en organisation, som på seriøst plan fremmer børnesundhed. 

Bestyrelsen kunne ikke komne i tanker om en bedre egnet modtager end Julemærkefonden.

I Dansk Selskab for Børnesundhed deler vi Julemærkefondens børnesyn: 

Alle børn er unikke og værdifulde.
Alle børn har værdi for fællesskabet.
Alle børn har behov for at indgå i betydningsfulde relationer.
Alle børn har potentiale til at udvikle sig.
Alle børn yder det bedste, de kan.
Alle børn har behov for anerkendelse og omsorg.

Med denne indstilling har Julemærkehjemmene i mere end 100 år hjulpet mange børn, som stod uden for fællesskabet, har været udsat for mobning eller på anden vis føler sig forkerte, og har givet dem nye start. 

Restbeløbet, som blev overrakt, var 232.351,06 kr.

Søren Ravn Jensen takkede for donationen og glædede sig desuden over at Julemærkehjemmenes arbejde anerkendes af læger med særlig interesse for børnesundhed, idet alle ansøgninger om ophold på Julemærkehjemmene kræver lægelig anbefaling.

Overrækkelsesdelegationen bestod af Farideh Radis og Britta Weyer fra bestyrelsen for Fonden til uddeling af Børnesundhedsprisen, Tine Keiser-Nielsen, Tove Billeskov og
Eva Bøcher Herner fra bestyrelsen for Dansk Selskab for Kommunallæger og
Jonna og Ole Refstrup fra Dansk Selskab for Folkesundheds administration.

Efter overrækkelsen blev delegationen vist rundt på Julemærkehjemmet Liljeborg, som ligger i tilslutning til Julemærkefondens administration.

Læs mere om Julemærkehjemmenehttps://www.julemaerket.dk/

Med overførelsen af restbeløbet er Fonden til uddeling af Børnesundhedsprisen nu nedlagt.

Statens Institut for Folkesundhed, SDU har lavet rapporten "Ungdom og voksenliv efter ophold på et Julemærkehjem"  Find rapporten her .....

Direktør Søren Ravn Jensen fortæller om Julemærkehjemmenes arbejde

Formand Farideh Radis begrunder valget af Julemærkefonden som modtager af donationen.

Symbolet på donationen overrækkes.
Søren Ravn Jensen oplyste at beløbet allerede var gået ind på kontoen.

Fra venstre: Britta Weyer og Farideh Radis fra fondsbestyrelsen, Søren Ravn Jensen, direktør i Julemærkefonden, Tine Keiser-Nielsen, Tove Billeskov og Eva Bøcher Herner fra bestyrelsen i Dansk Selskab for Kommunallæger tidligere Dansk Selskab for Børnesundhed.