Call for abstracts - Den Nationale Folkesundhedskonference

Forskningssessioner på Den Nationale Folkesundhedskonference

Præsentationer af alle nye forskningsprojekter og -resultater inden for folkesundhedsområdet er velkomne. Det kan fx være inden for epidemiologisk forskning, sundhedsfremme og forebyggelse, social medicin, digital sundhed, arbejdsmiljø, interventionsforskning, sundhedstjenesteforskning eller sundhedsøkonomi.

Der kan indsendes abstracts til mundtlige præsentationer 

Indsend abstract

 


Hver præsentation varer max 8 minutter med efterfølgende spørgsmål i 5 minutter.
Oplægget skal inkludere ”praktiske implikationer”.

Ved at indsende et abstract accepterer du følgende erklæring:
 
”Hvis mit arbejde er accepteret, planlægger jeg at deltage i konferencen.”

Sidste frist for indsendelse af abstracts er 1. maj og der gives svar senest 1. juni

Bemærk venligst, at du skal registrere din deltagelse i konferencen for at præsentere dit abstract.

Registrering skal ske inden den fastsatte frist, ellers vil dit abstract – hvis det er accepteret – blive fjernet fra programmet.

Registrering til konferencen åbnes 29. februar 2024

Yderligere information om indsendelse af abstracts kan findes nedenfor.

Evalueringsprocedure

Alle indsendte abstracts bliver bedømt af mindst tre medlemmer af Det Videnskabelige Udvalg ud fra følgende kriterier:

  1. Bidrager studiet med ny indsigt til fagområdet?
  2. Er studiedesignet passende?
  3. Er data blevet indhentet og bearbejdet?
  4. Er der fundet (indledende) resultater?
  5. Er der beskrevet implikationer for praksis?

Retningslinjer for abstract til præsentationer

 Formalia

  1. Abstracts kan være på dansk eller engelsk.
  2. Kun en person kan være den præsenterende forfatter af et abstract.
  3. Abstractet bør maksimal bestå af 2300 anslag (mellemrum inkluderet). Hvis du overskrider dette antal, vil systemet ikke acceptere abstractet.

Påbegynd indsendelsen ved at udfylde formularen

Layout for forskningsabstracts

Titel på Abstract: Vær kortfattet og undgå om muligt undertitler. Anvend ikke udelukkende store bogstaver. Anvend IKKE forkortelser eller akronymer i abstractets titel. Angiv gerne geografisk sted for studiet.

Præsenterende forfatter: Navnet på den præsenterende forfatter: Angiv hele fornavnet før efternavnet (eksempelvis Anette Jensen). Glem venligst ikke at angive den præsenterende forfatter i listen af forfattere.

Præsenterende forfatters e-mail: Angiv venligst e-mail adresse på den præsenterende forfatter.

Forfattere: Navnene på forfatterene skal fremgå som følger: Initialer efternavn (eksempelvis F Hansen).

Tilknytning: Angiv venligst tilknytning (eksempelvis forskningsinstitution, kommune), by og land. Hvis der er mere end en tilknytning anvend venligst 1, 2, 3 nummerering efter efternavnet.

Information om abstractets indhold:

Primært budskab:

  • Skriv venligt et kortfattet (maksimum 200 anslag) budskab, som opsummerer den primære indvirkning af dit arbejde.
  • Skriv venligst et kortfattet (maksimum 200 anslag) budskab, som angiver potentielle implikationer for praksis.

Baggrund

Adressér den videnskabelige baggrund og rationale for studiet samt formål.

Metode

Beskriv studiedesignet, rammer (eksempelvis lokalsamfund, klinik, hospital), studiepopulation, dataindsamling/interventionsteknikker, analysemetode og evt. udfaldsmål.

Resultater

Præsenter de primære kvalitative fund og/eller kvantitative fulgt af konfidensintervaller eller signifikans niveau i de statistiske analyser, hvis passende. Dette afsnit skal indeholde data og ikke en udmelding lydende ”Data vil blive diskuteret”. Hvis relevant, tilkendegiv at resultaterne er foreløbige.

Konklusion

Angiv kun de konklusioner, som understødtes direkte af data. Rapporter folkesundhedsrelevante og praktiske implikationer, som anbefales og/eller implementeres som følge af studiet.