Workshop til Den Nationale Folkesundhedskonference

Guidelines til workshop

En workshop er kendetegnet ved at:

 • Involvere deltagerne aktivt
 • Skabe ideer og muligheder, som kan bidrage med nye perspektiver både til workshopansvarliges og deltagernes projekter
 • Give mulighed for feedback
 • Udveksle viden mellem dem som står for workshoppen og deltagerne
 • Give rum for netværk og kontakt mellem deltagerne
 • Bibringe/formidle ny viden af relevans for workshoppen og dens deltagere
 • Indeholde flere typer oplæg, indslag, metoder og materialer (f.eks. poster, handouts, poster, PowerPoints, gruppediskussioner, plenum, filmklip, post-its)

Råd til forberedelse af workshop:

 • Formuler et klart formål med workshoppen
 • Kontakt de (evt.) øvrige ledere/planlæggere af workshoppen i god tid (evt. telefonmøde)
 • Tag højde for deltagernes forudsætninger
 • Vær gerne kreativ omkring valg af form
 • Skriv et program med tidsplan

Eksempler på workshop:

Eksempel 1:

Den debatterende workshop – flere positioner/institutioner deltager

Lederen/planlæggere af workshoppen præsenterer formål og program for workshoppen

To eller flere korte oplæg ud fra posters (hav evt. handouts til deltagerene), som illustrerer forskellige positioner, tilgange eller andet til et fælles tema

Kort refleksion over debatoplæggene – i mindre grupper (4-6 evt. flere)

Pause

Gruppearbejde (gerne samme grupper), hvor spørgsmål til den efterfølgende paneldebat forberedes

Paneldebat i plenum

Eksempel 2:

Den involverende workshop

Lederen/planlæggere af workshoppen præsenterer formål (f.eks. at formulere en anbefaling eller identificere udfordringer i relation til et specifikt emne, projekt eller område) og program for workshoppen

Introduktion til feltet/emnet – ny viden af relevans for workshoppen og deltagerne

Plenum – identifikation og fælles beslutning om hvad, der skal arbejdes med i workshoppen – ud fra f.eks. brainstorm, summe med sidemand. Vælg metode, der lægger op til en vis systematik

Pause

Gruppearbejde evt. med brug af post-its, små oplæg (elevator pitches), produktion af bidrag til plenum

Produktion af take-home messages, evt. i grupper eller med sidemand

Afslutning

Eksempel 3:

Den klassiske workshop

Lederen/planlæggere af workshoppen præsenterer formål og program for workshoppen og giver plads til kommentarer og ønsker fra deltagerne

To korte introducerende oplæg, som beskriver feltet og evt. et projekt inden for feltet

Individuel brainstorm og refleksion med brug af refleksionskort

Pause

Plenum

Gruppediskussion ud fra skitserede temaer/spørgsmål

Plenum og opsamling