Ph.d. formidlingsprisen

Ph.d. formidlingskonkurrence: 

Ph.d.-studerende og personer med en nyerhvervet ph.d.-grad har mulighed for at indgå i en ph.d.-formidlingskonkurrence om at være årets bedste ph.d.-formidler.

Med nyerhvervet ph.d.-grad forstås, at man har forsvaret sin ph.d.-afhandling inden for de seneste 12 måneder før konkurrencen. 

Deltagere i ph.d.-konkurrencen formidler deres forskning ved en 7 minutters præsentation i plenum, og publikum voterer efterfølgende.

Bliver man ikke udvalgt til ph.d.-konkurrencen, vil abstract blive bedømt til mundtlig præsentation.