Program mandag 23. september 2024

Programmet er stadig under udarbejdelse.

9.00
Ankomst, registrering - let morgenmad

9.30
Velkomst og introduktion til konferencen
Helle Terkildsen Maindal, forperson DSFF

10.00
Introduktionsrunde ved bordene
Igen i år laver vi bordplan i plenum så alle får mulighed for at udvide deres netværk.

10.10
Kommissionstrends med visioner for folkesundheden
Både Sundheds- og Robusthedskommissionerne bygger deres udspil på viden og skal komme med anbefalinger til et styrket samarbejde på tværs af faggrænser og sektorer.

Sammen med udvalgte kommissionsmedlemmer sætter vi spot på, hvilken betydning anbefalingerne har for folkesundheden og for mulighederne for at prioritere området – også i et sundhedsfremmende og forebyggende perspektiv.

Jesper Fisker, forperson for Sundhedsstrukturkommissionen og Randi Brinckmann, medlem af Robusthedskommissionen, deler indsigter fra kommissionernes arbejde og stiller op til en debat med direktør Jette Jul Bruun, Trygfonden, sundhedsdirektør Helene Bækmark, Odense Kommune, lektor Signe Smith Jervelund, Københavns Universitet og direktør Morten Ørsted-Rasmussen, Hjerteforeningen.

10.55
Pause

11.15
Debatten fortsætter.

12.00
Reforming Health and Social services in challenging environment – learnings from Finland
Oplægget foregår på engelsk
Finland har for nylig implementeret en sundheds- og socialreform, hvor ansvaret for at organisere sundheds-, social- og velfærdsområdet er overgået til ”Wellbeing service counties”.

Olli Tolkki, Vice President, Nordic Healthcare Group, vil præsentere os for den transition, som Finland har været igennem. Finland har forsøgt at overkomme udfordringerne med stigende efterspørgsel og faldende ressourcer med nye administrations- og styringsmodeller.

Olli Tolkki har bidraget med rådgivning i forbindelse med implementering af den nye reform og har 20 års erfaring fra folkesundhedsområdet.

12.30
Frokost

13.30
Vision 2035 - da Danmark var blevet bedst til strukturel forebyggelse
Det er 2035. Der er nu gået ti år siden regeringen overraskende valgte at gennemføre de forslag som Vidensråd for Forebyggelse året inden havde fremlagt i sin rapport om strukturel forebyggelse. Det var ikke en dag for tidligt, for tiden var kommet til for alvor at prioritere det, som ville give mest sundhed og mindst ulighed for pengene. Men hvordan gik det til, og hvordan har sundhedsudviklingen så været siden da?

Det har Finn Diderichsen, socialmediciner og professor emeritus på Københavns Universitet, et bud på.

14.10
Potpourri af dansk folkesundhedsvidenskabelig forskning i verdensklasse
Dybt forankret i kernen af folkesundhedsvidenskab er en konstant stræben efter bedre forståelse og forbedring af vores samlede sundhed og trivsel. Det Videnskabelige Udvalg har udvalgt tre artikler, der er publiceret i Scandinavian Journal of Public Health i det seneste år, som repræsenterer det ypperligste af dansk folkesundhedsvidenskabelig forskning.
I får præsenteret resultaterne fra tre banebrydende studier, der ikke kun uddyber vores forståelse af folkesundhed, men også løfter os videre med et anvendelsesorienteret sigte. 
Klar til at blive inspireret af det bedste indenfor dansk sundhedsforskning?

Spørgsmål til drøftelse ved bordene

14.50
Pause

15.00
Parallelle forskningssessioner
organiseret i temaer med præsentationer af forskningsresultater indsendt af konferencens deltagere.

16.00
Pause

17.00
Pitch og Popcorn
Faglig netværksaktivitet
– praksiserfaringer, indsatsideer og forsknings-/praksis-samarbejder

Se uddybende beskrivelse her

18.30
Overrækkelse af Folkesundhedsprisen 2024

19.00
Middag