Program tirsdag 24. september 2024

Programmet er stadig under udarbejdelse.

8.50
God morgen - velkommen til dag 2

9.00
Sundhedsfremme er blevet hård valuta, men hvorfor investerer vi så
ikke mere i den?
Debatten vil tage udgangspunkt i anbefalinger fra Sundhedssektorens Prioriteringsråd, som er rettet mod en bedre ressourceudnyttelse og strukturforbedringer i sundhedsvæsenet. Derudover drøftes det, hvordan vi fremmer en økonomisk omprioritering i sundhedsvæsenet, samt hvem der bærer ansvaret.

Oplæg fra Klaus Lunding, formand for Danske Patienter

Debattører i panelet bl.a.:
Niels Georg Reichstein, sygehusdirektør, Næstved, Slagelse Ringsted Sygehuse
Rasmus Trap Wolf, Sundhedsøkonom, tidl. Medicinrådet, nu Bristol Meyers Squibb

10.10
Pause

10.30
Workshop - runde 1 - Workshop 1 - 5
- se særskilt workshopprogram

11.45
Flyvende frokost
Serveres på tallerken i plenumområdet, så vi hurtigt kan komme videre i programmet.

12.25
Workshop - runde 2 - Workshop 6 - 10
- se særskilt workshopprogram

13.40
Flytning til plenum

13.45
Digitalisering af sundhedsindsatser i kommuner:
En farbar vej til bedre sundhed og effektivitet?

Vi skal behandle flere patienter og forebygge udvikling af sygdom med færre hænder i fremtiden. Robusthedskommissionen har anbefalet "digitalt og teknologisk først" som en metode til at løse denne udfordring, men er kommunerne klar til at ændre praksis? Hvilken rolle skal AI spille i sundhedsløsninger? Og er det overhovedet muligt at implementere løsninger, der både gavner borgere, sundhedsprofessionelle og samtidig mennesker med social ulighed i sundhed? 

Ditte Hjorth Laursen, forskningsleder, Liva Healthcare vil sammen med Konny Riising, leder af sundhedscenteret, Høje Taastrup Kommune, vil give os indsigt i arbejdet med digitale løsninger i kommunalt regi, og præsenterer et konkret projekt, som har fremmet sundheden blandt borgere i Høje Taastrup Kommune.

14.45
Afrunding - tak for i år