Folkesundhedsweb 2020 - 2021

Er du medlem af DSFF, kan du tilmelde dig hele serien kvit og frit. Desuden vil du efterfølgende kunne se webinarerne ved at logge ind på hjemmesiden.

Er du ikke medlem af DSFF endnu, kan du:

  1. melde dig ind og betale årskontingentet på 500 kr. straks efter indmeldelsen og dermed være medlem.
  2. tilmelde dig webinarerne enkeltvis for 225 kr. pr. stk.

Webinarernes varighed er ca. 1 - 1,5 time

Du kan melde dig ind i DSFF her

Du kan tilmelde dig webinarerne her


Mandefællesskabers betydning for ældre mænds trivsel

10. maj 2021 kl. 10.00

Jeanne Schlenzig

Hvordan kan kommunal sundhedspraksis til ældre mænd forankres i civilsamfundet?

Hør om vores foreløbige resultater af undersøgelsen, som startede i 2017:

  • Hvad er et Mandefællesskab og hvilke mænd tilmelder sig?
  • Kan lokale selvstyrende fællesskaber for ældre mænd være et værn imod ensomhed og mistrivsel?
  • Bliver man(d) sundere af at være med i et Mandefællesskab?
  • Hvordan gøres Mandefællesskaber under COVID-19?

Ensomhed og mistrivsel hos ældre mænd er baggrunden for at Roskilde Kommune i 2019 fik puljemidler af SST til at udvikle varige fællesskaber i lokalsamfundet. Tilbuddet skal forankres hos Røde Kors og der er udviklet en opsporingsmodel til rekruttering af ældre mænd. Evalueringsdesign er tilrettelagt med udgangspunkt i programteori. Data er baseret på kvalitative og kvantitative metoder, indhentet ved spørgeskemaer, interviews og observation.

Projektet er - sammen med 14 andre projekter - udvalgt som finalist i konkurrencen om NYT SAMMEN BEDRE-prisen.

Læs eventuelt mere hos Center for Offentlig Innovation


Et lokalsamfund i bevægelse

På grund af covid-19 er projektet ”Tingbjerg changes diabetes” blevet lidt forsinket. Det vil derfor være svært at leve op til projektledernes ambitioner om formidling af resultater allerede den 2. juni 2021.

Vi aflyser derfor webinaret og gør opmærksom på at resultaterne i stedet vil blive formidlet på en workshop på Folkesundhedsdage 2021


Tidlig indsats for sårbare gravide - 16. marts 2021 kl. 14.00

Webinaret er afviklet. Hvis du er medlem af DSFF kan du se det her


Mental sundhed i arbejdslivet
- en sag for arbejdspladsen eller behov for et helhedsperspektiv? 
7. januar 2021 kl. 14.00

Webinaret er afviklet. Hvis du er medlem af DSFF kan du se det her


Aktivitetscentre som sundhedsfremmende .....

9. december 2020 kl. 13.00

Webinaret er afviklet. Hvis du er medlem af DSFF kan du se det her


Veje til etnisk lighed i sundhed - 9. november 2020 kl. 14.30

Webinaret er afviklet. Hvis du er medlem af DSFF kan du se det her