Vedtagne procedurer

Bestyrelsen har vedtaget procedurer for forskellige forhold.

 

DSFF giver gaver til afgående bestyrelsesmedlemmer og tilforordnede, som tak for deres indsats.

Selskabet giver ikke gaver til runde fødselsdage, med mindre det er en tæt samarbejdspartner.

Ved afskedsreceptioner kan gives en gave til personer der har stået selskabet nært.


 

Udarbejdet i 2015


 

Indlægget skrevet af:

Én person

  • Indlægget sendes til forpersonen og godkendes af forretningsudvalget.
  • Indlægget kan underskrives af:
    • Personen selv - på vegne af Dansk Selskab for Folkesundhed
  • Hvis personen ønsker det, kan indlægget underskrives af forpersonen.

Flere personer fra selskabet og forperson involveret

  • Såfremt flere personer har skrevet på indlægget, og forpersonen er involveret skal indlægget underskrives af:
    Forpersonen – Dansk Selskab for Folkesundhed.

Flere personer fra selskabet – forperson ikke involveret

  • Samme procedure som ved én person

 

7. maj 2017


 

Indkøb af varer eller rekvisition af tjenesteydelser.

Leverandøren fremsender faktura – indeholdende oplysning om indkøbets formål og rekvirentens navn - til administrationen:

Dansk Selskab for Folkesundhed
Administration Svenstrupvænget 5 E
5260 Odense S
administration@dsff.dk 

Det letter ekspeditionen hvis rekvirenten, f.eks. pr. e-mail, oplyser administrationen om at en regning er på vej.

Refusion af udlæg.

Bilag for udlæg indscannes og indsendes, sammen med udfyldt afregningsblanket, til administrationen.

I forbindelse med afregning af kørselsgodtgørelse og honorar skal CPR nr. oplyses. Kørselsgodtgørelse er skattefri men den udbetalte godtgørelse er indberetningspligtig. Honorarer indberettes som B-skattepligtig indkomst.

Frister.

Bilag vedr. arrangementer og møder indsendes snarest.

I januar, april, juli og oktober skal alle bilag vedr. det foregående kvartal indsendes.

Kontrolprocedure.

Bestyrelsesmedlemmer som anmoder om refusion af rejseomkostninger i forbindelse med deltagelse i bestyrelsesmøder vil uden videre modtage denne.

Refusionsanmodninger fra arrangementsansvarlige vil uden videre modtage denne og omkostningen blive bogført på arrangementet.

I andre tilfælde indhenter administrationen accept af omkostningerne hos den relevante ansvarlige.

Når ovenstående er opfyldt overføres beløbet hurtigst muligt til den oplyste bankkonto.

 


 

Vedtaget af bestyrelsen 14. august 2007