Sundhedsprofilerne

ved Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Syddanmark,
Region Midtjylland, Region Nordjylland og Statens Institut for Folkesundhed

Folkesundhedsprisen tildeles sundhedsprofilerne "Hvordan har du det?", fordi der er skabt et unikt ensartet planlægnings- og monitoreringsredskab for stat, regioner og kommuner.

Profilerne danner basis for prioritering og planlægning af sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatser i kommunerne. De er ligeledes et unikt redskab til at følge folkesundheden og er dermed med til at skabe viden i praksis.

Sundhedsprofilerne indgår desuden som et vigtigt redskab i sundhedsaftalerne.

Sundhedsprofilerne er en af de største undersøgelser i verden af sin art med ca. 180.000 deltagere fordelt på de 98 kommuner.

Sundhedsprofilerne er et unikt samarbejde mellem de fem regioner, Statens Institut for Folkesundhed , Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen.