Finn Kamper-Jørgensen

Finn Kamper-Jørgensen tildeles denne ærespris, da Finn gennem hele sin professionelle karriere har sat folkesundheden på dagsorden – også på de tidspunkter, hvor folkesundhed ikke var populært eller kendt som i dag.

Gennem sit mangeårige arbejde inden for feltet, har Finn været en drivkraft i at sætte den offentlige sundhedsdagsorden og haft stor betydning for at fastholde vigtigheden af fokus på folkesundheden.

Som Direktør for Statens Institut for Folkesundhed har Finn haft en central rolle i at sikre at arbejdet med folkesundhed sker på et veldokumenteret grundlag, desuden har Finn været medforfatter til lærebøger og vigtige rapporter og været chiefeditor for Scandinavian Journal of Public Health.

Finn har deltaget i dannelsen af herværende selskab og i 7 år været dets formand.

Endelig var det Finn Kamper-Jørgensens initiativ, der bragte EPH-kongressen til København i 2011.