Niels Michelsen,

Professor, ph.d., speciallæge i klinisk socialmedicin og pædiatri

Folkesundhedsprisen tildeles Niels Michelsen for hans indsats i kliniske socialmedicin og samfundsmedicin – i klinik, undervisning, teori, forskning og organisatorisk.

Niels Michelsen har i en menneskealder været fortaler for og praktiseret et humanistisk bio-psyko-socialt syn på sundhed og sygdom med speciel fokus på udsatte grupper og samfundets ansvar overfor disse helt i Hippokrates og Virchovs ånd. Han har været børnenes socialmedicinske advokat i en menneskealder.

Niels Michelsen er kendt af mange i det ganske land efter mange års engagement som nævnt

 • i klinik
 • undervisning
 • forskning og
 • organisatorisk og adminitstrativt arbejde.

Niels Michelsen er uddannet som læge i 1965 i København. Børn og børns udvikling har siden været Niels Michelsen faglige fokus. Han blev specialist i børnesygdomme i 1978 og året efter lic.med. med en afhandling om - fumler-tumlere.

Han har efterfølgende praktiseret som speciallæge i børnesygedomme i rigtig mange år – hans specialiteter har være socialpædiatri og neuropædiatri.

Mange tværfaglige kolleger, børn og deres forældre vil kende Niels Michelsens uformelle og hyggelige kælderkonsultation – eller har oplevet Niels Michelsen komme cyklende eller tøffende på sin velo til møder i hjemmet, på institutionen eller et offentligt kontor. Nogle af børnene - der i dag voksne - kommer stadig i konsultationen eller kontakter Niels Michelsen på alle tider af døgnet. Mange vil have hørt Niels Michelsen tale om børnene med en engagerede og rørende faglighed, varme og omsorg, som var børnene hans egne.

Niels Michelsen blev socialoverlæge i social- og sundhedsforvaltningen i København i 1979 – senere Valby og Indre Nørrebro indtil 2001. Han var professor i klinisk socialmedicin ved Institut for Folkesundhedsvidenskab fra 1991-2002. I 2001 og 2002 kronede han en lang klinisk indsats for de udsatte ved som ansvarlig overlæge at etablere teamet for seksuelt misbrugte børn på RH og etablere et nationalt videnscenter på området.

Der kan tales i timer om Niels Michelsens talrige foredrag i alle mulige sammenhænge, hans store engagement

 • i udviklingen af studenterundervisningen i klinisk socialmedicin, nye studieordninger og sundhedsfaglige uddannelser,
 • ved deltagelse i forsknings- og arbejdsgrupper som ofte har været tværgående,
 • ved hans medlemskab i selskabsbestyrelser – bl.a. Dansk Selskab for Samfundsmedicin - som formand og
 • ved hans deltagelse i et talrige komiteer og sundhedssyrelsesudvalg

Alle der har oplevet Niels Michelsen vil kende ham som empatisk person, som på det rette tidspunkt markerer en faglig autoritet, hvor det aldrig er overladt til fantasien hvilken humanistisk reference – hvilket menneskesyn – han mener - denne faglighed skal have, hvis den skal give mening.

Alle der har haft med Niels Michelsen at gøre har hørt ham tale om Hippokrates og Virchovs syn på sunhed og sygdom – om sundhedsbrøken – balancen mellem personens ressourser og omgivelsernes krav – om det bio-psyko-sociale sygdomsbegreb og meget andet som konstituterer hvad han kalder den kritiske socialmedicin.

Professor Niels Michelsen er et forbillede for folkesundhesarbejdet i alle hjørner.

Niels Michelsen har i sit engagerede lægeliv vist os i skrift og tale, at skal der

 • arbejdes med ulighed i sundhed og sygdom –
 • arbejdes med de som har størst behov i vores samfund –
 • og arbejdes med hvordan

da er det ikke nok kun at lede under gadelygtens lyskegle – og han har vist – at det lader sig gøre!

Hjertelig tillykke Niels

Finn Kamper-Jørgensen, formand for Dansk Selskab for Folkesundhed.

Med diplomet følger en check på kr. 10.000.