Horsens Kommune,

borgmester Vagn Ry Nielsen

Folkesundhedsprisen tildeles Horsens Kommune, fordi Horsens som landets første Sund By Kommune har arbejdet med og udformet en samlet sundhedspolitik, som involverer alle sektorer og borgerne – og som de øvrige kommuner i Danmark kan tage ved lære af i tilslutning til kommunalreformens ikrafttrædelse den 1. januar 2007.

Horsens byråd har desuden vedtaget en politisk visionær deklaration om bæredygtighed og sundhed for alle som
overordnet grundlag for sine politiske beslutninger.