København

v/ teknik- og miljøborgmester Ayfer Baykal

Gode forhold for fodgængere, cyklister og prioriteringen af liv i byen er med til at udløse
Folkesundhedsprisen 2013 til Københavns Kommune

De fleste forbinder formentlig livet i en storby med stress, støj og luftforurening. Alligevel får Københavns Kommune Folkesundhedsprisen 2013. Det skyldes kommunens målrettede arbejde med at skabe en by, der blandt andet gør bevægelse til en integreret del af dagligdagen.

”Det afgørende for vores sundhed er ikke, om vi bruger mange timer i et fitnesscenter. Det afgørende er, om vi bliver motiveret til at leve sundt i vores hverdag. Det gør man i København, hvor byen bevidst er indrettet, så man nemmest kommer rundt til fods eller på cykel,” siger professor Torben Jørgensen, der er formand for Dansk Selskab for Folkesundhed, som uddeler Folkesundhedsprisen.

Folkesundhedsprisen er blevet overrakt til teknik- og Miljøborgmester Ayfer Baykal (SF) i forbindelse med Folkesundhedsdage på Nyborg Strand.

”Jeg er rigtig glad for prisen og anerkendelsen af vores arbejde med at skabe en by for mennesker. Vi har en stærk tro på, at københavnernes livskvalitet er tæt forbundet med et godt miljø og mulighederne for at leve et aktivt liv. Derfor prioriterer vi bevidst gode forhold for fodgængere og cyklister, ligesom vi arbejder målrettet på at skabe nye rekreative områder som havnebade, legepladser og parker,” siger teknik- og miljøborgmester Ayfer Baykal (SF).

København har en målsætning om, at 50 % af pendlerne skal cykle til og fra arbejde og uddanelse i kommunen, at 20 % flere skal gå og at københavnerne skal opholde sig 20 % mere i byens rum. Og strategierne virker. Københavnerne både går og cykler mere end gennemsnitsdanskeren.

”Med den stigende velstand er vi også blevet mere magelige, og mange foretrækker at transportere sig selv til og fra arbejde i bil. Derfor er der brug for, at kommunerne udfordrer vores vaner i deres indretning af byen. Jeg vil opfordre andre kommuner til at tage ved lære af Københavns fokus på at gøre sunde vaner til en naturlig del af hverdagen,” siger Torben Jørgensen.

En række undersøgelser foretaget af Københavns Kommune viser, at københavnerne er helt med på den aktive livsstil.

”Når vi spørger københavnerne, ønsker hovedparten sig gode grønne områder og bedre forhold for byens cyklister og fodgængere. Derfor er det københavnerne selv, der er med til at skubbe på udviklingen af en by, der indbyder til en aktiv og sund hverdag,” siger Ayfer Baykal.
Sundhedseffekten ved at Københavnerne cykler 1,2 mio. km årligt har en samfundsøkonomiske gevinst på 1,7 mia. kr. om året, viser beregninger foretaget af Cowi i 2009.