Niels Jørgen Søndergaard,

afdelingschef, Medieafdelingen, Vejle Amt

 

Formand Claus Vinther Nielsens tale ved prisoverrækkelsen.

I år var der fire indstillinger til PH-prisen fra selskabets medlemmer, og valget faldt enstemmigt på afdelingschef, Medieafdelingen for Vejle Amt, Niels Jørgen Søndergaard

Jeg regner med, at alle kender Fyrværkeri-kampagnen, der hvert år i december sætter fokus på faren ved omgangen med fyrværkeri. Måske især i december sidste år på grund af den forfærdelige ulykke i Seest i Kolding, som vi hørte kort omtalt i formiddagens indlæg.

Men sådan har det bestemt ikke altid været.

Tilbage i midten af 80’erne registrerede både øjen- og ørelæger i Vejle, at der var et betydeligt antal skader forbundet med affyringen af fyrværkeri omkring Nytår.

Øjenoverlæge John Thygesen henvendte sig til amtsborgmester Erling Tiedemann, som satte sin nys etablerede forebyggelsesafdeling og forebyggelseskonsulent Jutta Houmøller på sagen.

Medieafdelingen og dermed Niels Jørgen Søndergaard startede samme år og fik opgaven med at udføre kampagnen..

Kampagnen startede med postkort til alle skoleelever i Vejle Amt – året efter kom der to amter med, og siden sørgede Øjenforeningen ”Værn Om Synet” for, at kampagnen blev landsdækkende. Ret hurtigt kom alle amter med som deltagere.

Senere lykkedes det også at få Sundhedsstyrelsen med samt flere andre interesseorganisationer.

Kampagnen var i mange år udelukkende målrettet børn igennem skolerne. Med lærervejledning – videofilm og elevkonkurrencer.

Siden har kampagnen ændret sig til at omfatte flere målgrupper end børn, bl.a. forældre og unge mænd.

Nu leveres der materialer igennem grossisterne til samtlige butikker, der sælger fyrværkeri, og en stor kampagneindsats har de senere år været pressedelen, hvor man servicer pressen med information og statistik i hele december og januar måned.

Der leveres færdige idéoplæg til pressen, bl.a. har kampagnen igennem medierne sat fokus på problemet med ulovligt fyrværkeri.

Hvad har det så nyttet at bruge mange millioner, masser af tid gennem så mange år:

Ja, vi ved fra en seriøst gennemført evaluering, at  

 • omkring 3/4 af alle personer af begge køn i alderen 8-40 år har i de sidste to uger før nytår og ugen efter været opmærksomme på information om, at man skal være forsigtig med fyrværkeri
  i midten af 70’erne havde børnene 79 % af skaderne og i 2000/01 kun 40 %
 • øjenskaderne er i samme perioden faldet fra 43 til 7 (syv!!), selv om mængden af solgt fyrværkeri er flerdoblet i samme periode
 • i 1984 var der 35 skader pr. tons fyrværkeri og i 2000 var der 5 (fem!!)
 • kampagnen har formået at få myndighederne til at tage initiativer og endda ændre lovgivningen for at komme den illegale marked til livs

Det er jo tal, der er til af tage at føle på.

Vi kan konstatere, at Fyrværkerikampagnen er et godt eksempel på, at ikke alene kan en forebyggelsesindsats virkeligt flytte adfærd og dermed hindre rigtigt mange store og små skader og endda dødsfald, men også, at forebyggelse kræver et langt, sejt træk.

Det er her, ”Niels Jørgen”, som han hedder blandt kolleger og fagfolk, kommer ind i billedet:

 • han er manden, der ikke alene fagligt har leveret varen
 • han er manden, der gennem alle årene har troet på ideen og brændt for den
 • han er manden, der har holdt ud og holdt sammen på den brogede flok af myndigheder, forebyggere, private foreninger og producenter, formået at få pengene til at slå til og alle til at samarbejde
 • han er ikke mindst manden, der hele tiden fik nye ideer og inspirerede
 • og manden, der således har formået at forny kampagnen år for å, og producere en forebyggelse, der både var seværdig, morsom, seriøs og som blev set og hørt
 • og dermed, som det kan ses af de veldokumenterede tal ovenfor, fik kampagnen til at virke

Karakteristisk for Niels Jørgen, så er hans mobiltelefon åbent døgnet rundt under kampagnen, for at kunne servicere pressen optimalt.

Derfor finder selskabets bestyrelse, at valget i år skulle gå til Niels Jørgen Søndergaard, og at prisen er velfortjent.

Hjertelig tillykke !