Tobaksforebyggelsen i Danmark

ved Jørgen Falk, Sundhedsstyrelsen.

Ved hjælp af strukturelle indsatser som fx Lov om røgfri miljøer, - oplysning til befolkningen, -individuelle forebyggelsestilbud til borgeren, og åben debat om tobakkens skadevirkninger og tobakspolitik, er det lykkedes at mindske tobaksrygning betydeligt i den danske befolkning.

Kendetegnene ved tobaksforebyggelsen i Danmark er, at den bygger på et solidt vidensgrundlag frembragt af bl.a. danske forskningsinstitutioner, og er sket i et bredt og godt samarbejde mellem offentlige myndigheder samt en række sygdomsbekæmpende foreninger og videnskabelige selskaber.

Tobaksforebyggelsen er inspiration for den forebyggende og sundhedsfremmende indsats på andre områder.