Embedslæge Hans Trier,

Embedslægeinstitutionen i Vestsjællands Amt

I 2004 valgte selskabets bestyrelse at hædre embedslæge Hans Trier for hans årvågenhed og initiativ i 1992, der førte til en forebyggelsesindsats, der var helt uden bivirkninger og næsten uden omkostninger og som har forebygget talrige små børns død, for som det er anført i indstillingen:

”…Hans Trier får prisen for sin rettidige omhu med at holde sig orienteret om forskningen og dens resultater inden for samfundsmedicinen og folkesundhedsarbejdet, og tilbage i 1992 gøre de centrale sundhedsmyndigheder opmærksom på de nye forskningsresultater omkring vuggedød, der pegede på, at sovestillingen kunne være af væsentlig betydning.

Vi tror at netop Hans Triers indsats gjorde, at der samme år kom nye anbefalinger om ikke at lade de små børn sove på maven, og at det var med til at skabe det drastiske fald i vuggedødsfald, som vi efterfølgende har set i Danmark”

Med diplom og hæderen fulgte en check på 5.000 kr.

Hans Trier anførte i sin takketale, at han gerne ville dele pengene med sine kolleger i Embedslægeinstitutionen i Vestsjællands Amt og bruge dem til yderligere forskning. Hans Trier anførte, at hans institution altid havde lagt vægt på at være videnskabelige i deres tilgang til de samfundsmedicinske opgaver og han fandt det vigtigt at kunne finde tid til forskning og udviklingsopgaver også i driftsorganisation som en embedslægeinstitution.