Finn Diderichsen

Professor i forebyggelse, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU

Prisen tildeles Finn Diderichsen for hans vedvarende og gennemslagskraftige fokusering på lighed i sundhed.

Han tilhører den internationale elite af forskere inden for emnet ulighed i sundhed og socialepidemiologi og har en betydelig videnskabelig produktion bag sig i en bred vifte af danske, svenske og internationale tidsskrifter.

Han er en meget værdsat forelæser og foredragsholder. Han formidler klart og stringent den foreliggende forskningsviden om ulighed i sundhed og perspektiverer den politiske og faglige betydning af denne viden for samfundsudviklingen med energi og overbevisning.

Han har haft stor gennemslagskraft med sit virke for lighed i sundhed i såvel Sverige som Danmark – og internationalt i øvrigt.

Finn Diderichsen får prisen overrakt af Finn Kamper-Jørgensen