Sundhedscenter Vollsmose,

Odense Kommune v/overlæge Ellen Breddam

Folkesundhedsprisen tildeles Sundhedscenter Vollsmose fordi det er et banebrydende initiativ i sit konkrete arbejde med etniske minoriteters og socialt udsattes sundhed.

Sundhedscentrets tilbud er udviklet i tæt samarbejde med boligområdets beboere og medarbejdere med stor kulturel indsigt.

Vollsmose centret kan anvendes som inspiration for den kommunale sundhedsfremmende og forebyggende indsats.

Formand Finn Kamper-Jørgensen, overlæge Ellen Breddam og borgmester Jan BoyeFormand Finn Kamper-Jørgensen, overlæge Ellen Breddam og borgmester Jan Boye