Dansk Selskab for Folkesundhed

Folkesundhedsdage 2023

Folkesundhed i fremtidens bæredygtige samfund

18. - 19. september 2023

Velkendte løsninger passer ikke til de sundhedsudfordringer, vi står overfor i dag – hverken lokalt, nationalt eller internationalt. Vi er nødt til at se på bæredygtighed, forstået som mere end biodiversitet og klimakrise. – Nutidens udfordringer fordrer, at vi interesserer os for, hvordan vores samfund både lokalt og globalt påvirker folkesundheden – og omvendt, og for hvordan vi håndterer disse sammenhænge. Det er vores fokus på dette års folkesundhedsdage.

Vi ved, at de afledte konsekvenser af klimakrisen fører til en lang række sundhedsproblemer. Det er alt lige fra ekstreme vejrsituationer og oversvømmelser, dårlig luftkvalitet og øget forekomst af luftvejslidelser som følge af skovbrande til hjerte-kar-sygdomme og mentale problemer på grund af stress, depressioner, bekymringer og klimaangst.

I fællesskab kan – og vil – vi være med til at gøre en stor og mærkbar forskel. Hvordan vi organiserer vores sundhedsvæsen samt andre dele af vores samfund, kan være afgørende, ligesom vores personlige valg har betydning for, hvor bæredygtigt vores samfund og folkesundhed er.

Vi ønsker med folkesundhedsdagene at skabe en platform for opmærksomhed på og drøftelse af, hvilke valg og skridt vi og vores organisationer kan og bør tage for at sætte en ambitiøs retning for en bedre folkesundhed i fremtidens bæredygtige samfund.

Dette arrangement blev afholdt den 18 september 2023