Generalforsamlinger i DSfB

Generalforsamling i DSfB 2020

Der afholdes  ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Børnesundhed

På grund af Covid-19 er generalforsamlingen udskudt til foråret 2021

Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med temadag og generalforsamling i FAKL samme dag.  Nærnere tidspunkt følger 

Tilmelding til generalforsamlingen skal ske ved indsendelse af nedenstående formular.                                          

Dagsorden:                            Dagsorden som PDF fil

  1. Valg af dirigent og referent

  2. Formandens beretning

  3. Beretning fra udvalg.

     A: Fonden til uddeling af Børnesundhedsprisen, B: Unicef

  1. Forslag fra medlemmerne

     Der er indkommet et forslag om at nedlægge Dansk Selskab for Børnesundhed
     Se vedhæftede

  1. Aflæggelse af regnskab til godkendelse

  2. Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent

  3. Valg til bestyrelse.

     På valg er: Farideh Radis, Eva Bøcher Herner og Tine Keiser-Nielsen

  1. Valg af revisorer

  2. Valg af udvalgsmedlemmer og repræsentanter for DSfB i andre foreninger.

  3. Eventuelt.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen fremsendes senest den 20. oktober  2020 til formanden på tkn@rudersdal.dk

Vel  mødt!

Tine Keiser-Nielsen

Formand for DSfB.