Dansk Selskab for Børnesundhed

Dansk Selskab for Børnesundhed (DSfB) indgår som fraktion under Dansk Selskab for Folkesundhed (DSFF).

Selskabets formål er at fremme videnskabelig og praktisk udvikling af den kommunale lægefaglige indsats overfor børn og unge i Danmark.

Selskabet tilslutter sig i øvrigt DSFF formålsparagraf. Selskabet er gennem DSFF tilsluttet Lægevidenskabelige selskaber efter dets vedtægter.

Forhandlinger omkring overenskomstmæssige forhold vedrører ikke selskabet, men overlades til de forhandlingsberettigede organisationer.

Bestyrelsen

Formand:
Tine Keiser-Nielsen tkn@rudersdal.dk 

Kasserer:

Tove Billeskov tob@ishoj.dk

Bestyrelsesmedlemmer:

Eva Bøcher Herner ebh@herlev.dk
Lone Preisler Blichfeld lpb@aarhus.dk

Karen Margrethe Nyholm km2404@gmail.com

Suppleanter:

Farideh Radis farad@odense.dk 
Jannie Hjerpe jahj02@frederiksberg.dk 

Revisorer:

Lone Hansen og Lisbeth Lindblad