Folkesundhedsdage

Folkesundhedsdage 27. - 28. september 2021
Hotel Nyborg Strand, Nyborg

Folkesundhedens mange ansigter -
hvad gør coronapandemien ved folkesundhedsarbejdet

Folkesundhed er kommet på alles læber i forbindelse med coronavirus og udbruddet af COVID-19. Forskellige organisationer, medier og store dele af befolkningen taler om pandemien og dens konsekvenser, og mange fagudtryk som fx flokimmunitet og incidens indgår nu i hverdagssproget. Under pandemien er der samarbejdet på kryds og tværs med involvering og ansvar på alle niveauer, der er truffet mange beslutninger, og myndigheder har handlet hurtigt og effektivt. Trods det øgede fokus på folkesundhed har arbejdet primært været centreret om forebyggelse af smitte samt kapacitet og vacciner.

Tiden er inde til at tage folkesundheden tilbage og lade den være andet og mere end coronavirus og COVID-19

Åben for tilmelding her....

Erfaringerne fra pandemien er værdifulde og kan kaste nyt lys på folkesundheden og det fremtidige arbejde. Pandemien har fx tydeliggjort den sociale ulighed i sundhed og en række store folkesundhedsproblemer, herunder dårlig mental sundhed. Vi har set, at samspillet mellem myndigheder og befolkning har betydning for, om den enkelte følger forbud og anbefalinger og tager imod tilbud.

På Folkesundhedsdage vil vi se på, hvorledes der fortsat kan samarbejdes om folkesundhed for at favne og takle kompleksiteten og samspillet mellem det individuelle og strukturelle. Vi løfter sløret for en syndemisk vej, som både inddrager viden om et aktuelt problem eller situation, somatiske risikofaktorer, mental sundhed og den sociale kontekst.

Hent en flyer til opslagstavlen her....

Samlet program som PDF fil


Medlem af DSFF inkl. overnatning                                                    5.650,00 kr.     
Medlem af DSFF uden overnatning                                                  5.250,00 kr.     
Ikke medlem inkl. overnatning                                                            6.350,00 kr.   
Ikke medlem uden overnatning                                                          5.950,00 kr.    

Organisationer, som tilmelder 5 eller flere deltagere,
som kan opkræves på samme faktura, kan tilmelde alle til medlemspris.

26. - 27. september 2022

18. - 19. september 2023

23. - 24. september 2024