Folkesundhedsdage 2023


Velkendte løsninger passer ikke til de sundhedsudfordringer, vi står overfor i dag – hverken lokalt, nationalt eller internationalt. Vi er nødt til at se på bæredygtighed, forstået som mere end biodiversitet og klimakrise. – Nutidens udfordringer fordrer, at vi interesserer os for, hvordan vores samfund både lokalt og globalt påvirker folkesundheden – og omvendt, og for hvordan vi håndterer disse sammenhænge. Det er vores fokus på dette års folkesundhedsdage.

Vi ved, at de afledte konsekvenser af klimakrisen fører til en lang række sundhedsproblemer. Det er alt lige fra ekstreme vejrsituationer og oversvømmelser, dårlig luftkvalitet og øget forekomst af luftvejslidelser som følge af skovbrande til hjerte-kar-sygdomme og mentale problemer på grund af stress, depressioner, bekymringer og klimaangst.

I fællesskab kan – og vil – vi være med til at gøre en stor og mærkbar forskel. Hvordan vi organiserer vores sundhedsvæsen samt andre dele af vores samfund, kan være afgørende, ligesom vores personlige valg har betydning for, hvor bæredygtigt vores samfund og folkesundhed er.

Vi ønsker med folkesundhedsdagene at skabe en platform for opmærksomhed på og drøftelse af, hvilke valg og skridt vi og vores organisationer kan og bør tage for at sætte en ambitiøs retning for en bedre folkesundhed i fremtidens bæredygtige samfund.


Program som PDF fil.


DSFFs forperson Helle Terkildsen Maindal åbner
Folkesundhedsdage 2023 - Den Nationale Folkesundhedskonference

 


Første key-note speaker Jonas Egebart, direktør Sundhedsstyrelsen
Folkesundhed og et bæredygtigt sundhedsvæsen


Anders Holst Bodin, forfatter, leder Klimaakademiet
Klima og bæredygtighed


Michael Birkjær, senioranalytiker Institut for Lykkeforskning
Wellbeing Economy: En bevægelse der sætter menneskers og planetens velbefindende først, og definerer nye rammer for sundheds- og velfærdsprioriteringer.


Jens Troelsen, professor Active Living og institutleder Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet.
Strukturel forebyggelse af fysisk inaktivitet - hvordan byplanlægning kan gøre en afgørende forskel for folkesundhed og bæredygtighed.


Dialogværktøj til evidensinformeret folkesundhedsdarbejde.


Forperson for DSFFs forskningsudvalg Signe Smith Jervelund leder ph.d. formidlingskonkurrencen.

Anne Seneca Terkelsen
Samskabelse af sociale aktiviteter med ældre mennesker i en dansk seniorby -
et evalueringsstudie

Anneke Vang Hjort
Implementering af røgfri skoletid på danske erhvervsskoler -
et ph.d. studie

Britta Jensen
"Indvendigt regnvejr i mig": Analyse af kommunikation mellem patienter og
sundhedsfaglige visitatorer i telefonopkald forud for hjertestop udenfor hospital

Lauge Neimann Rasmussen
Problemet med barrierer, der står i vejen for indsatser og politik:
En kritik og flere veje frem


Kirsten Vinther-Jensen, som har deltaget i planlægningen af Folkesundhedsdage i 17 år heraf de seneste mange år som forperson, har meddelt at hun trækker sig ud af udvalget efter disse Folkesundhedsdage.

Derfor havde DSFFs bestyrelse forberedt et surpriseparty for Kirsten.


Folkesundhedsprisen 2023 blev tildelt både Charlotta Pisinger og Kompagniet/TV2.
Begrundelserne kan ses her 


Under middagen blev også ph.d. formidlingsprisen uddelt.
Vinderen blev kåret ved afstemning blandt alle konferencens deltagere.
Vinderen blev Lauge Neimann Rasmussen, som her ses sammen med sine konkurrenter og Signe Smith Jervelund


Kirsten Vinther-Jensen, forperson for Folkesundhedsdagsudvalget åbner konferencens dag 2.


Martin Marchmann Andersen, lektor Statens Institut for Folkesundhed, SDU
Er det bæredygtigt at forbedre folkesundheden?


Maria Kristiansen, professor Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, KU
Mod et bæredygtigt og lighedsskabende sundhedssystem: De vigtigste udfordringer.


Mia Butler, leder Boligsocial Helhedsplan og Malene Steiniche, chefkonsulent Socialt udviklingsarbejde, Silkeborg Kommune.
Lokalsamfundsperspektivet - en situeret og bæredygtig indsats,
der styrker folkesundheden


Anders Morgenthaler, tegner, forfatter og filminstruktør
Frelst


DSFFs forperson Helle Terkildsen Maindal aflægger beretning for DSFFs generalforsamling.