Folkesundhedsdage 2021

Velkommen til Folkesundhedsdage 2021

mandag den 27. september 2021

Vi har forberedt os grundigt og glæder os til at tage mod alle 250 deltagere.

Opstår der spørgsmål undervejs, er du velkommen til at henvende dig i bureauet eller til bestyrelses- og udvalgsmedlemmer.

Programmet som PDF fil.

Jonna Refstrup fra administrationen er klar til at modtage de 250 deltagere.


Nana Folmann Hempler - formand for DSFF - byder velkommen til deltagerne på Folkesundhedsdage 2021

Folkesundhedsdageudvalget fra venstre: Mila Kim, Ole Refstrup, Kirsten Vinther-Jensen, Lene Dørfler, Anders Gottlieb og Asser Vittrup Nielsen. Nanna Gram Ahlmark var fraværende ved fotograferingen.


Pandemiens konsekvenser for Sundhedsstyrelsens prioritering af folkesundhedsarbejdet.

Enhedschef Niels Sandø overtog med kort varsel åbningsoplægget fra sin direktør Søren Brostrøm, som af arbejdsmæssige grunde måtte melde afbud.


Covid-19 som social og eksistentiel udfordring for folkesundheden.

Anne-Marie Søndergaard Christensen, professor og leder af Center for Sundhedsfilosofi og Etik, Syddansk Universitet.


Sundhedsøkonomi og coronapandemi - hvad har vi lært?

Jakob Kjellberg, professor VIVE


Det vi taler om, når vi taler vacciner

Christine Stabell Benn, professor Klinisk Institut, Syddansk Universitet


Formiddagens oplægsholdere under drøftelsen faciliteret af Lone Holm.


Social ulighed i sundhed er et politisk og fagligt mål -
Folkesundhedsdages bidrag til strategier og indsatser

Deltagerne udvalgte egne fokuspunkter og drøftede derefter med en anden og sidst med hele bordet med henblik på at skabe konsensus om få punkter til videre bearbejdning.

Efter bearbejdning af resultaterne vil de blive offentliggjort her.


Ph.d. formidlingskonkurrence

Signe Smith Jervelund, formand for DSFFs forskningsudvalg faciliterer ph.d. formidlingskonkurrencen. Se de fire udvalgte abstracts her.

Desværre var der et afbud, så kun tre deltog i konkurrencen.

Helle Nygaard Gerbild
Udvikling af interventionen: Fysisk aktivitet reducerer vaskulær erektil dysfunktion – evidens, parathed, kommunikation og acceptabilitet. Et ph.d.-projekt 2019-2021, Odense

Regitze Anne Saurbrey Pals

Når et barn får en kronisk sygdom, er det hele familiens sygdom

Christina Radl-Karimi

Hvordan samskaber vi bedre sundhed med sårbare patienter?

Vinderen blev fundet ved afstemning bland alle deltagere på årets Folkesundhedsdage.


Indsendte abstracts var af DSFFs forskningsudvalg delt op i 7 forskningssessioner.

Se de antagne abstracts her....


Første punkt i aftenprogrammet var uddeling af Folkesundhedsprisen, som i går blev givet til Morten Sodemann.

Prisen blev overrakt af DSFFs formand Nana Folmann Hempler.

Læs mere om det her......


Resultatet af eftermiddagens ph.d. formidlingskonkurrence blev bekendtgjort af formanden for DSFFs forskningsudvalg Signe Smith Jervelund.

Afgørelsen træffes ved afstemning bland alle deltagere på Folkesundhedsdage.

Årets vinder blev Christina Radl-Karimi, hvis overskrift var "Hvordan samskaber vi bedre sundhed med sårbare patienter?"

Fra venstre ses udvalgsformand Signe Smith Jervelund og Christina Radl-Karimi og de to øvrige deltagere i konkurrencen Regitze Anne Saurbrey Pals og Helle Gerbild.


Umiddelbart efter overrækkelsen af Ph.d. formidlingsprisen tog formanden for Foreningen for Folkesundhedsvidenskab Michael Jensen overraskende ordet.

Hans ærinde var - på vegne af FFSVs bestyrelse - at udnævne Kirsten Vinther-Jensen til æresmedlem af Foreningen for Folkesundhedsvidenskab.

Begrundelsen for udnævnelsen var følgende:

"Kirsten Vinther-Jensen har gennem en lang karriere sat sundhedsfremme på dagsordenen nationalt såvel som internationalt. Kirsten har som en af de første vist vejen for empowerment-baserede indsatser, og hun har haft en vedvarende og brændende tro på sundhed som en ressource i befolkningen og som fundamentet for god folkesundhed.

Kirsten er desuden en af drivkræfterne bag etableringen og udviklingen af folkesundhedsuddannelsen på Aarhus Universitet. Som ekstern lektor tilfører Kirsten fortsat semester efter semester de studerende faglighed, identitet og hjerte for folkesundhedsområdet.

De seneste år har Kirsten især bidraget med sit brændende engagement, faglighed og smittende humør til bestyrelsesarbejdet i Dansk Selskab for Folkesundhed. Her har Kirsten været med til at sætte originale emner som ensomhed og sundhedskompetence på den danske sundhedsfremmedagsorden og dermed fastholdt sin grundlæggende tro på borgeren som central ressource for sundhed og trivsel.

Kirsten er således en sand FSV-pioner og er trods sin lange karriere fortsat med til at definere folkesundhedsområdet gennem undervisning, publikationer og sit virke i flere netværk og foreninger."


Her ses det vindende hold i aftenens quiz.

 


Mandagens sidste indslag var magikeren Anders Lilleøre, som "tryllebandt" alle med sin optræden.

 


tirsdag den 28. september 2021


Kirsten Vinther-Jensen indleder anden dag på Folkesundhedsdage 2021.


Folkesundhed og livsstilsdrift: Hvordan kan erfaringer fra forebyggelse af corona anvendes i det brede sundhedsfremmende og forebyggende arbejde

Helle Terkildsen Maindal, professor Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet og seniorforsker Steno Diabetes Center Copenhagen. Kommende formand i DSFF.


Er syndemiske interventioner en vej til mere lighed i sundhed?

Morten Hulvej Rod, sundhedsfremmechef, Steno Diabetes Center Copenhagen.


Workshop

Deltagerne havde på forhånd valgt hvilken workshop de ønskede at deltage i.

Programmet som PDF fil. Her kan du se hvilke workshop man kunne vælge.


Forbandet ungdom - Tabuer om psykiske sygdomme

Anders Legarth Schmidt, journalist Politiken, Cavlingprisvinder 2020


Nana Folmann Hempler, formand for Dansk Selskab for Folkesundhed afslutter Folkesundhedsdage 2021 og inviterer til nye Folkesundhedsdage 26. - 27. september 2022