Folkesundhedsdage har været afholdt siden 2006.

Herunder kan du se overskrifterne for de enkelte år. Ved at klikke på de røde årstal kan du se en PDF fil med programmet for det år.

2006 Sundhedsaftaler og sundhed i kommunerne 2007 – stilhed eller storm?
2007 Folkesundhed i kommuner og regioner – sundhedsaftaler & sundhedspolitik – evidens, forskning og implementering
2008 Folkesundhedens vilkår – er udviklingen på ret spor?
2009 Folkesundhed i Danmark – hvem skal tage ansvar?
2010 Den danske velfærdsmodel under forandring – hvad betyder det for folkesundheden?
2011 Folkesundhedsdage aflyst fordi vi var værter for EPH konferencen.
2012 Prioritering, ulighed og frivillighed – folkesundhed i krisetider
2013 Folkesundhed i sunde omgivelser – miljø, rammer og organisatoriske forhold
2014 Folkesundhedens nye pejlemærker – veje til bedre sundhed
2015 Health in All Policies – Samarbejde – Sammenhæng – Synergi
2016 Folkesundhed i et tids- og livsperspektiv
2017 Folkesundhedsdage aflyst pga. Nordisk Folkesundhedskonference i Aalborg.
2018 Folkesundhedens vilkår udfordret - Fornuft - Følelse - Fakta - Fake news
2019 Folkesundhedens brændende platforme. Forskellige vilkår - forskellige strategier.
2020 På grund af Covid pandemien ændret til webinarer
2021 Folkesundhedens mange ansigter - hvad gør coronapandemien ved folkesundhedsarbejdet